ROR

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Przeglądaj:

ROR

rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Jeżeli jest prowadzony dla osoby fizycznej najczęściej nazywany jest kontem osobistym.

Newsletter