RTS

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Przeglądaj:

RTS

dokument opracowany przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) w związku z dyrektywą PSD II. Nazwa pochodzi od angielskiego skrótu oznaczającego regulacyjne standardy techniczne. RTS-y tłumaczą, jak w praktyce od strony technicznej stosować przepisy dyrektywy PSD II.

Powiązane terminy:

screen scraping

Dyrektywa PAD

Newsletter