CERT

Search for glossary terms (regular expression allowed)

CERT

zespół specjalistów, utworzony w celu reagowania na niepożądana działania w sieci. Skrót pochodzi od angielskiej nazwy: Computer Emergency Response Team. Tego rodzaju zespoły powstają w firmach, korporacjach a także są tworzone przez władze poszczególnych państw.

Powiązane terminy:

fraud

botnet

malware

Newsletter