Partnerzy strategiczni
MasterCard Visa BLIK
Partnerzy wspierający
KIR ITCARD Polcard
Partnerzy wspierający
Elavon Hitachi Vivus
Partnerzy wspierający
Pekao Wesub
Partnerzy wspierający
LexisNexis Autopay
Partnerzy merytoryczni
Związek Banków Polskich Polska bezgotówkow
Agnieszka Szopa-Maziukiewicz: blockchain może być wykorzystany w wielu procesach bankowych

O wykorzystaniu blockchaina w bankowości, zastosowaniu go do rozwiązania problemu trwałego nośnika i perspektywach wykorzystania w innych obszarach rozmawiam z Agnieszką Szopą-Maziukiewicz, dyrektor zarządzającą obszarem IT Biura Informacji Kredytowej

Dlaczego BIK z Billonem do rozwiązania kwestii trwałego nośnika proponują technologię blockchain?

W BIK przeprowadziliśmy w tej kwestii wiele analiz, dokonując przeglądu rozwiązań technologicznych. Pod koniec ubiegłego roku z sukcesem został zrealizowany proof of concept rozwiązania. W efekcie wybraliśmy technologię blockchain firmy Billon biorąc pod uwagę kilka aspektów.
Jeden z ważniejszych to spełnienie wymogów prawnych. Potwierdziliśmy razem z ekspertami ze Związku Banków Polskich i prawnikami, że to rozwiązanie spełnia całkowicie wymogi prawne trwałego nośnika, czyli gwarantuje niezmienność opublikowanego dokumentu z pełnym zabezpieczeniem przed ingerencją jednej strony w treść dokumentu, pełną audytowalność wszystkich operacji i łatwy dostęp dla konsumenta.

Drugim aspektem była wartość dodana dla banku i dla konsumenta. Dla banku jest to bardzo efektywne rozwiązanie, ponieważ korzystamy z istniejącej już infrastruktury połączeń z bankami oraz wykorzystujemy działające aplikacje, rozszerzając je tylko o obsługę trwałego nośnika informacji. Bank może użyć naszego portalu korporacyjnego do publikacji dokumentu. Z drugiej strony do odczytu tego dokumentu przez klienta banku może być wykorzystany Portal BIK, poprzez który konsument będzie miał dostęp do wszystkich dokumentów, z wielu banków, w jednym miejscu. Jest też trzeci aspekt – potencjał tego rozwiązania i możliwość budowania kolejnych funkcji biznesowych poza trwałym nośnikiem. Już z bankami rozmawiamy np. o zdalnym podpisywaniu umów czy aktywnym ich doręczaniu z potwierdzeniem. Zaplanowaliśmy w rozwiązaniu możliwość dostarczenia wszelkiej korespondencji bankowej kierowanej do klientów.
Jaka jest rola BIK, a jaka jest rola Billona w tym przedsięwzięciu?

Jako BIK dostarczamy całą infrastrukturę, czyli połączenia z bankami. Mamy zestawioną bezpieczną sieć między nami a 600 instytucjami finansowymi - bankami komercyjnymi, spółdzielczymi, SKOK-ami. BIK wnosi także swoje wieloletnie doświadczenie w budowie rozwiązań dla całego sektora, w definiowaniu wymagań banków i zrozumienia ich oczekiwań, m.in. dotyczących bezpieczeństwa proponowanych rozwiązań, ich funkcjonalności i wydajności. Wykorzystujemy więc nasze atuty i możliwości do rozwiązania problemu trwałego nośnika poprzez dostarczenie innej koncepcji, efektywnej dla całego sektora. Zbudowaliśmy Platformę Blockchain BIK na bazie rozwiązania informatycznego firmy Billon. BIK, będąc operatorem platformy, będzie odpowiadał za utrzymanie i rozwój nowych funkcji w rozwiązaniu.
Przeczytajcie także: Cashless Breakfast o trwałym nośniku – relacja wideo
Nasza platforma może być wykorzystywana również poza sektorem finansowym, czyli przez takie instytucje jak firmy telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe czy energetyczne albo w e-commerce. Model ten jest na tyle elastyczny, że pozwala na tworzenie różnych zamkniętych sieci blockchainowych, w ramach określonych sektorów, np. sieć banków, sieć firm ubezpieczeniowych itp.
Czym to blockchainowe rozwiązanie kwestii trwałego nośnika BIK różni się od proponowanych przez inne instytucje i firmy np. przez KIR?

Jest kilka aspektów wyróżniających nasze rozwiązanie od innych rozwiązań. Po pierwsze nasze podejście do realizacji wymagań prawnych. W Platformie Blockchain BIK przechowujemy całe dokumenty nie tylko skróty do dokumentów. Oczywiście są one odpowiednio szyfrowane, dzielone na fragmenty bardzo zaawansowanymi algorytmami matematycznymi, zapewniając pełne bezpieczeństwo. Dzięki takiemu podejściu uzyskujemy nie tylko proceduralną, ale także techniczną gwarancję niezmienności i nieusuwalności dokumentów.
Po drugie nasze rozwiązanie cechuje bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, dokumenty są replikowane na wiele węzłów. Gwarantuje to dużą odporność na awarie, utraty danych. Pozostając przy bezpieczeństwie - nie bazujemy na centralnych uprawnieniach tylko każdy dokument ma swój unikalny klucz. Jeśli cokolwiek by się zdarzyło, to spowoduje ewentualnie dostęp do jednego dokumentu a nie całej bazy. Kolejną zaletą rozwiązania BIK jest łatwość implementacji platformy dla banków. Bank może w łatwy sposób podłączyć się do systemu wykorzystując już działające aplikacje BIK lub z wykorzystaniem otwartego, standardowego API. Nie są wymagane dodatkowe systemy backupowe i repliki dokumentów. Ważnym aspektem są możliwości systemu przygotowanego do publikacji nie tylko dokumentów publicznych, ale też tzw. prywatnych, czyli adresowanych do konkretnych odbiorców, np. indywidualnych umów, wyciągów, innych dokumentów. Jest elastyczny i umożliwia dalszy rozwój nowych opcji biznesowych.
Jakie jest zainteresowanie banków Państwa rozwiązaniem?

Zainteresowanie jest. Prowadzimy zaawansowane rozmowy z bankami komercyjnymi i ze spółdzielczymi. Rozmawiamy również z firmami ubezpieczeniowymi i telekomunikacyjnymi. Technologia blockchain jest nową technologią dla sektora bankowego, co powoduje, że banki potrzebują trochę więcej czasu na zapoznanie się z rozwiązaniem. Rozmowy trwają i myślę, że za chwilę będziemy mogli się pochwalić pierwszymi podpisanymi umowami i wdrożeniami.

Czy fakt, że Billon opatentował swoje rozwiązanie, nie utrudni bankom ewentualnej implementacji i nie przeszkadza w tych rozmowach?

W naszej umowie z Billonem zapewniliśmy sobie wszelkie prawa do utrzymania, rozwoju, dodawania nowych możliwości i zmian na Platformie Blockchain BIK. Jako BIK aktywnie uczestniczymy w budowaniu i wdrażaniu rozwiązania, co więcej mamy zasoby i kompetencje, żeby rozwijać platformę dalej samodzielnie. Ponadto nie widzimy przeszkód i nie zakładamy, żeby nasz partner blokował nas w jakikolwiek sposób w dalszym rozwijaniu naszej Platformy. Billon obecnie aktywnie uczestniczy w definiowaniu nowych funkcji na warsztatach BIK z bankami.
Jak proponowane przez Państwa rozwiązanie działać będzie w praktyce z punktu widzenia banku i z punktu widzenia konsumenta - klienta banku?
Z perspektywy banku wygląda to tak, że bank przygotowuje dokument, np. nową tabelę opłat i prowizji, i publikuje go poprzez naszą aplikację www, znany mu na co dzień Portal korporacyjny BIK lub poprzez prosty automatyczny interfejs API. Określa przy tym typ dokumentu, datę ważności, inne atrybuty, i ten dokument publikowany jest na Platformie Blockchain BIK. W tym momencie właściwie zadanie banku się kończy. Dokument jest opublikowany, mówiąc to w pewnym uproszczeniu, bo w czasie publikacji zachodzi szereg procesów, dokument jest szyfrowany, dzielony na fragmenty, jest dodawany tzw. szum informacyjny oraz fragmenty dokumentu są umieszczane na węzłach sieci. Z punktu widzenia pracownika banku publikacja dokumentu to bardzo prosta czynność.
Przeczytajcie także: Trwały nośnik oparty o blockchain rusza w PKO
Patrząc z kolei z perspektywy konsumenta - klienta banku, to bank umieszcza w swojej bankowości elektronicznej link do tego dokumentu, który to link sięga do Platformy Blockchain BIK. I w tym tkwi właśnie podstawowa różnica w stosunku do obecnego rozwiązania, kiedy to bank też przysyła link, ale prowadzący do serwera bankowego, na którym są umieszczane dokumenty dla klienta. W przypadku, gdy dokument jest umieszczony na naszej platformie, klient ma gwarancję niezmienności dokumentu oraz zyskuje ciągły dostęp do tego dokumentu, sam może go otworzyć, pobrać oraz zapisać u siebie. Dodatkowo, na Portalu BIK, konsument oprócz swojej historii kredytowej, którą już teraz może monitorować, np. może sprawdzić kto, kiedy o niego pytał, w jakim celu, będzie dodatkowo widział wszystkie dokumenty dostarczone przez banki. Co więcej, konsument może mieć dostęp do dokumentów na portalu nawet po ustaniu jego relacji z którymkolwiek bankiem.

Banki na razie wybierają technologię WORM jako rozwiązanie kwestii trwałego nośnika. Czy to może wynikać z nieufności do blockchaina jako technologii kojarzonej z kryptowalutami?
Myślę, że podstawową przyczyną, z powodu której niektóre banki zdecydowały się na WORM, była presja czasu. Trwały postępowania UOKiK, banki musiały zareagować szybko i przedstawić rozwiązanie adresujące problem trwałego nośnika. My również z tymi bankami, które wdrożyły WORM-a, rozmawiamy o wykorzystaniu technologii blockchain. Budowanie świadomości oraz zrozumienie, czym jest blockchain, wymagało trochę czasu. Dziś w bankach nie ma już wątpliwości, np. że rozwiązanie sektorowe BIK oparte na technologii blockchain, nie ma nic wspólnego z kryptowalutami. Banki widzą potencjał i możliwości blockchaina, i traktują go jako rozwiązanie, które może być wykorzystane w wielu procesach bankowych, nie tylko w aspekcie problemu trwałego nośnika informacji.
Dziękuję za rozmowę.
KATEGORIA
NASZ GOŚĆ
UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ

Zapisz się do newslettera

Aby zapisać się do newslettera, należy podać adres e-mail i potwierdzić subskrypcję klikając w link aktywacyjny.

Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji znajdziesz na stronie polityka cookies