Partnerzy strategiczni
MasterCard Visa BLIK
Partnerzy wspierający
KIR ITCARD Polcard
Partnerzy wspierający
Elavon Hitachi Vivus
Partnerzy wspierający
Pekao Wesub
Partnerzy wspierający
LexisNexis Autopay
Partnerzy merytoryczni
Związek Banków Polskich Polska bezgotówkow
Jest projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych: więcej wymogów dla MIP-ów, deregulacja BUP-ów

Po wprowadzeniu proponowanych zmian MIP-y byłyby zobowiązane do przekazywania do KNF, na etapie ubiegania się o wpis do rejestru, informacji o procedurze w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. Przewidziano w nim m.in. nowe obowiązki dla małych instytucji płatniczych (MIP).

Przeczytajcie także: Nowe podmioty na liście małych instytucji płatniczych

Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu, Komisja Nadzoru Finansowego zidentyfikowała konieczność uzupełnienia przepisów dotyczących MIP, w szczególności w zakresie obowiązków tych instytucji wynikających z tzw. ustawy AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy). Po wprowadzeniu proponowanych zmian małe instytucje płatnicze byłyby zobowiązane do przekazywania do KNF, na etapie ubiegania się o wpis do rejestru, informacji o procedurze w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Proponuje się także uzupełnienie zakresu informacji przekazywanych do KNF o dane związane z branżą, w jakiej działa hybrydowa mała instytucja płatnicza (to firma, która oprócz płatniczych oferuje także inne usługi). W procesie rejestracji MIP branża ta nie jest dziś identyfikowana ani weryfikowana przez KNF, a tymczasem – z perspektywy nadzorcy – jest to jedno z głównych kryteriów oceny ryzyka w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Przeczytajcie także: MF ma stworzyć rejestr podmiotów działających na rynku walut wirtualnych

Projekt zakłada również zmiany dotyczące funkcjonowania biur usług płatniczych (BUP). Zaproponowano ograniczenie obowiązków BUP oraz ograniczenie nadzoru nad nimi. Jednocześnie w projekcie przewidziano wprowadzenie limitu pojedynczych transakcji, w których biura usług płatniczych mogą pośredniczyć, na poziomie równowartości 2,5 tys. euro.

Jak wskazano w uzasadnieniu, podstawową działalnością tego typu firm powinna być obsługa niskokwotowych przekazów pieniężnych (co do zasady inicjowanych wpłatą gotówkową), za pomocą których są realizowane opłaty i rozliczenia związane z czynnościami życia codziennego, a także obsługa osób niekorzystających z rachunków płatniczych. Usługi takie – w ocenie projektodawcy – nie generują ryzyka dla systemu finansowego, a ryzyko dla konsumentów jest porównywalne z innymi usługami opartymi na zaufaniu, takimi jak np. sprzedaż internetowa. Z tego względu działalność BUP nie wymaga intensywnego nadzoru, a wystarczającym zabezpieczeniem będzie obowiązek rejestracji oraz zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Zapisz się do newslettera

Aby zapisać się do newslettera, należy podać adres e-mail i potwierdzić subskrypcję klikając w link aktywacyjny.

Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji znajdziesz na stronie polityka cookies