Partnerzy strategiczni
MasterCard Visa BLIK
Partnerzy wspierający
KIR ITCARD Polcard
Partnerzy wspierający
Elavon Hitachi Vivus
Partnerzy wspierający
Pekao Wesub
Partnerzy wspierający
LexisNexis Autopay
Partnerzy merytoryczni
Związek Banków Polskich Polska bezgotówkow
Bankowcy na celowniku UOKiK-u. Urząd bada działania ZBP w zakresie blokowania dostępu do kont

Z nieoficjalnych informacji wynika, że trwająca od wczoraj kontrola została wszczęta na wniosek Komisji Europejskiej, do której na polskie banki doniesienie złożyli zagraniczni dostawcy usług płatniczych

Jak informuje biuro prasowe związku, ZBP całkowicie współpracuje z przedstawicielami Komisji Europejskiej i UOKiK w pełnym zakresie przeprowadzanej obecnie kontroli zapewniając niezbędną pomoc i dostęp do dokumentacji zgromadzonej w biurze ZBP. Z nieoficjalnych informacji wynika, że UOKiK zabezpieczył już część dokumentów oraz komputery niektórych pracowników związku. Jednak, jak podaje ZBP, funkcjonowanie jego biura podobnie jak baz i systemów przez nie nadzorowanych pozostaje niezakłócone.

Jak czytam w oświadczeniu przesłanym w odpowiedzi na moje pytania o kontrolę UOKiK-u, wszystkie działania ZBP od lat odbywały i odbywają się w zgodzie z wytycznymi krajowych i europejskich regulatorów i nadzorców, w tym w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowego Banku Polskiego. – Głównymi celami ZBP w obszarze systemu płatniczego poza niezawodnością i dostępnością jest ochrona interesów klientów sektora bankowego, w tym w szczególności tych dotyczących ich prywatności oraz zapewnienie bezpieczeństwa obrotu elektronicznego – pisze biuro prasowe ZBP.

Przeczytajcie także: Nowe fakty na temat ustawy o obowiązkowych POS-ach

W oświadczeniu ZBP wyczuwam rozżalenie, że działania związku są poddawane w wątpliwość, podczas gdy od lat pracuje on na rzecz bezpieczeństwa sektora bankowego oraz jego klientów. Przykładem tego może być współtworzenie KIR-u i przedsiębiorstwa Telbank oraz utworzenie bazy dokumentów zastrzeżonych, Biura Informacji Kredytowej, BIG InfoMonitora, a w ostatnim czasie Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa.

Z informacji przekazanych mi przez związek wynika, że kontrola swoim zakresem obejmuje obszar płatniczy, w tym kwestie dostępu niebankowych instytucji finansowych do indywidualnych danych uwierzytelniających klientów. Można więc się domyślać, że chodzi o blokowanie przez banki usług świadczonych przez operatorów płatności wykorzystujących tzw. bezpośredni dostęp do rachunków bankowych. W tym wypadku klient zamiast np. zapłacić za zakupy internetowe kartą, podaje dane logowania na konto a operator płatności realizuje w jego imieniu przelew, który następnie autoryzowany jest przez klienta hasłem jednorazowym.

Tego rodzaju usługi nie są zakazane prawnie, ale pośrednio zabraniają ich regulaminy banków, które nie pozwalają klientom na podawanie loginu i hasła do systemu transakcyjnego podmiotom trzecim. Przeciw usługom opartym o bezpośredni dostęp do rachunków bankowych wielokrotnie występowała również Komisja Nadzoru Finansowego. Nadzór jak i bankowcy argumentują, że poufność danych logowania to podstawa bezpieczeństwa bankowości elektronicznej, zachowania tajemnicy bankowej oraz ochrony danych osobowych.

Przeczytajcie także: Idea Bank uruchomił kantor internetowy

Na arenie europejskiej trwa obecnie ożywiona dyskusja na temat tego, w jaki sposób pozwolić podmiotom trzecim na oferowanie usług płatniczych przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa danych logowania. Jednym z proponowanych rozwiązań jest zaoferowanie przez banki tzw. API, czyli interfejsu umożliwiającego komunikację między systemami bankowymi a systemami firm trzecich. W ZBP trwają już prace nad takim rozwiązaniem. Z nieoficjalnych informacji wynika, że i te prace są przedmiotem kontroli UOKiK-u oraz Komisji Europejskiej.

Oddzielnym wątkiem sprawy jest to, z czyjego doniesienia KE zleciła wszczęcie kontroli w ZBP. Firmą, która od lat walczy o możliwość obsługi płatności w oparciu o bezpośredni dostęp do rachunków bankowych jest niemiecki Sofort należący do szwedzkiej Klarny. W przeszłości Sofort w różnych krajach zmagał się z wrogością banków i dochodził swoich praw na drodze sądowej czy w postępowaniach przed urzędami antymonopolowymi. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby także w Polsce wykorzystał to narzędzie. Zwróciłem się do Sofortu z prośbą o komentarz w tej sprawie. Gdy tylko go otrzymam aktualizuję ten bądź napiszę kolejny tekst.

O komentarz w kwestii kontroli poprosiłem także UOKiK. Czekam na jego odpowiedź.

AKTUALIZACJA

Biuro prasowe Sofortu w Polsce przekazało mi informację, że spółka nie chce komentować sprawy kontroli w ZBP.

KATEGORIA
TEMAT DNIA
UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ

Zapisz się do newslettera

Aby zapisać się do newslettera, należy podać adres e-mail i potwierdzić subskrypcję klikając w link aktywacyjny.

Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji znajdziesz na stronie polityka cookies