Partnerzy strategiczni
MasterCard Visa BLIK
Partnerzy wspierający
KIR ITCARD Polcard
Partnerzy wspierający
Elavon Hitachi Vivus
Partnerzy wspierający
Kontomatik Pekao Wesub
Partnerzy wspierający
LexisNexis Autopay
Partnerzy merytoryczni
Związek Banków Polskich Polska bezgotówkow
Zmiany w obowiązkowym OC komunikacyjnym. Wzrosną sumy gwarancyjne

To efekt planowanej nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, której projekt został dzisiaj opublikowany

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Jedną z najważniejszych zawartych w nim zmian jest podniesienie minimalnych sum gwarancyjnych w obowiązkowym ubezpieczeniu OC kierowców.

Zgodnie z projektem suma gwarancyjna (czyli kwota, do której ubezpieczyciel odpowiada za szkody) nie może być niższa niż:

  • w przypadku szkód na osobie – 29 876 400 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu – 6 021 600 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Jest to wynik implementacji do polskich przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), o której mogliście przeczytać tutaj. Podniosła ona minimalne sumy do 6,45 mln euro w przypadku szkód na osobie a w przypadku szkód majątkowych – do 1,3 mln euro. Obecnie obowiązujące sumy to 5,21 mln euro dla szkód osobowych oraz 1,05 w przypadku szkód majątkowych.

Przeczytajcie także: KNF z propozycją ograniczenia prowizji w bancassurance

Jak można zauważyć, dotychczas kwoty również w polskich polisach wyrażane były w euro, a przeliczano je po zdarzeniu. W nowych przepisach sumy zostały wyrażone od razu w polskiej walucie, przy zastosowaniu kursu z 22 grudnia 2021 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (zgodnie z wytycznymi z przepisów unijnych).

W nowelizowanych przepisach dostosowano również definicje słów "pojazd" (usuwając z zakresu pojazdy wolnobieżne) i "ruch pojazdu" do zawartych w dyrektywie. Ma to znaczenie m.in. w kontekście zdarzeń z udziałem pojazdów rolniczych albo maszyn budowlanych, w których to sprawach, np. przy braku OC rolnika, poszkodowani domagają się odszkodowania z OC komunikacyjnego.

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody związane z ruchem pojazdu, ale do tej pory w regulacjach krajowych pojęcie to nie było zdefiniowane i o jego rozumieniu w poszczególnych sytuacjach niejednokrotnie decydowały sądy. Przykładowo TSUE rozpatrywał sytuację, w której ubiegano się o rekompensatę z OC komunikacyjnego ciągnika rolniczego za wypadek podczas prac rolniczych, w sytuacji gdy ten nie był wykorzystywany jako środek transportu, ale jako narzędzie do utrzymania w ruchu pompy opryskiwacza środkami przeciw chwastom. Szeroka definicja sprzyja oczywiście poszkodowanym, niemniej czasem pojęcie rozciągano niemal do granic absurdu, a brak spójności w orzecznictwie nie był korzystny ani dla ubezpieczycieli, ani dla poszkodowanych.

W projekcie zaproponowano zatem taką definicję: "ruch pojazdu – każde użycie pojazdu mechanicznego, które w czasie zdarzenia jest zgodne z funkcją tego pojazdu jako środka transportu, niezależnie od jego cech i terenu, na którym jest używany, oraz niezależnie od tego, czy jest on nieruchomy, czy też znajduje się w ruchu". (Ostatni fragment definicji może wydawać się w rozumieniu dosłownym sprzeczny z definiowanym pojęciem, ale chodzi o to, by objąć zakresem również auta, które np. zatrzymały się na światłach).

Unijna regulacja zakłada również wzmocnienie ochrony poszkodowanych w razie niewypłacalności zakładu ubezpieczeń, tak w kraju zamieszkania, jak i w innym państwie członkowskim – w tym aspekcie dodatkowe zadania przypisano Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, który i tak już teraz ma liczne kompetencje w tym zakresie.

Przeczytajcie także: Już wkrótce startuje scoring ubezpieczeniowy

Zgodnie z europejskimi wytycznymi uregulowano również kwestię oświadczeń o historii roszczeń, dzięki czemu obywatele przenoszący się z jednego państwa członkowskiego do innego będą mogli nadal czerpać korzyści ze swojej nienagannej historii szkodowej. Wprowadzono również nowe zasady dotyczące ubezpieczenia aut sprowadzanych z innego kraju. Zrezygnowano natomiast z wprowadzania przepisów dotyczących darmowych narzędzi do porównywania cen ubezpieczeń.

Na koniec warto wspomnieć, że projekt nowelizacji uwzględnia również zmiany wynikające z orzeczenia TSUE, w ramach którego podważony został model podnoszenia sum gwarancyjnych w trakcie dostosowywania ich do norm unijnych w pierwszej dekadzie XXI w. Wprowadzana zmiana jest istotna dla poszkodowanych z umów zawartych przed 11 grudnia 2009 r., a obowiązujących po tej dacie – w ich przypadku powinny zostać podniesione sumy gwarancyjne, a ewentualne roszczenia ma zaspokoić UFG.

Zgodnie z założeniami ustawa (z wyjątkiem niektórych przepisów) ma wejść w życie z 23 grudnia 2023 r., co jest terminem transpozycji określonym w unijnej dyrektywie. Obecnie projekt jest na etapie konsultacji i opiniowania.

KATEGORIA
UBEZPIECZENIA
UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ

Zapisz się do newslettera

Aby zapisać się do newslettera, należy podać adres e-mail i potwierdzić subskrypcję klikając w link aktywacyjny.

Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji znajdziesz na stronie polityka cookies