Partnerzy strategiczni
MasterCard Visa BLIK
Partnerzy wspierający
KIR ITCARD Polcard
Partnerzy wspierający
Elavon Hitachi Vivus
Partnerzy wspierający
Pekao Wesub
Partnerzy wspierający
LexisNexis Autopay
Partnerzy merytoryczni
Związek Banków Polskich Polska bezgotówkow
Niższa prowizja dla banków za sprzedaż ubezpieczeń. KNF zmienia Rekomendację U

Proponowany zapis ogranicza prowizję do maks. 50 proc. wartości zakładanych kosztów odszkodowań i świadczeń

Trwają prace nad nowelizacją Rekomendacji U, regulującej zasady sprzedaży ubezpieczeń w bankach. Niedawno KNF zaproponował dodanie do wcześniej opublikowanego projektu ważnej zmiany dotyczącej zasad ustalania prowizji dla banków za dystrybuowanie produktów ubezpieczeniowych.

Przeczytajcie także: Banki sprzedają mniej ubezpieczeń

Będący obecnie przedmiotem konsultacji zapis stanowi, że produkty ubezpieczeniowe powinny zapewniać odpowiednią wartość dla klienta, a wynagrodzenie przyznawane z tytułu pośrednictwa powinno być ustalane przy uwzględnieniu interesu klienta oraz wysokości kosztów ochrony ubezpieczeniowej. W szczególności produkty powinny być tak tworzone, aby na wypłaty odszkodowań i świadczeń przeznaczane było co najmniej 50 proc. zebranej składki. Jednocześnie wynagrodzenie za pośrednictwo nie powinno przekraczać 50 proc. wartości zakładanych kosztów odszkodowań i świadczeń.

Regulacja ta odpowiada na zastrzeżenia zgłoszone przez EIOPA (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) w wydanym w październiku ostrzeżeniu. Europejski nadzorca uczula w nim ubezpieczycieli i banki, że powinny lepiej zadbać o konsumentów w ubezpieczeniach spłaty kredytu. Przeprowadzony przezeń przegląd wykazał bowiem szereg praktyk niekorzystnych dla klientów. Wśród nich, obok ograniczania możliwości wyboru innego dostawcy produktu niż bank czy problemów z wypowiedzeniem umowy, wskazano m.in. właśnie wysokie prowizje. Jak zaznaczono, ubezpieczenia do kredytów wydają się bardzo zyskownym produktem dla obu stron – zarówno ubezpieczycieli, jak i dystrybuujących je banków. Znaczna część składki płaconej przez klientów trafia do instytucji, podczas gdy konsumenci otrzymują niewielkie świadczenia. Wysokie prowizje mogą prowadzić do poważnych konfliktów interesów oraz do niewłaściwych praktyk biznesowych nakierowanych na maksymalizację zysków.

– Do treści projektu Rekomendacji U został dodany zapis mający na celu zapewnienie minimalnej wartości produktu ubezpieczeniowego dla klienta – wskazuje Jacek Barszczewski, dyrektor Departamentu komunikacji społecznej w KNF, poproszony przez serwis cashless.pl o komentarz. – Zostały też wprowadzone zmiany wynikające z propozycji przedstawianych w trakcie prowadzonego procesu konsultacji treści rekomendacji. Proces ten nadal trwa i na tym etapie trudno jest przesądzić, jakie szczegółowe rozwiązania znajdą się w ostatecznym brzmieniu przyjętym przez Komisję Nadzoru Finansowego – dodaje.

Przeczytajcie także: KNF radzi ubezpieczycielom, by spojrzeli w lustro

W dalszej perspektywie branża powinna się też spodziewać nowych Rekomendacji dot. dystrybucji ubezpieczeń. Zastąpią one dotychczasowe Wytyczne dystrybucyjne, które stanowiły uzupełnienie do Rekomendacji U, ujednolicające standardy dystrybucji ubezpieczeń między objętym Rekomendacją U bancassurance a innymi, niebankowymi, kanałami sprzedaży. – Prace nad rekomendacjami zastępującymi obecnie obowiązujące wytyczne dot. dystrybucji ubezpieczeń będą prowadzone po zakończeniu prac nad Rekomendacją U. Będą one regulowały kompleksowo wszystkie kanały dystrybucji zakładów ubezpieczeń. Treść nowych rekomendacji po opracowaniu w Urzędzie KNF będzie poddana konsultacjom z zainteresowanymi podmiotami – zapowiada Jacek Barszczewski.

KATEGORIA
UBEZPIECZENIA
UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ

Zapisz się do newslettera

Aby zapisać się do newslettera, należy podać adres e-mail i potwierdzić subskrypcję klikając w link aktywacyjny.

Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji znajdziesz na stronie polityka cookies