Partnerzy strategiczni
Partnerzy wspierający
Partner merytoryczny
Słownik pojęć cashless.pl. Wpisz termin, którego definicja Cię interesuje.
Search for glossary terms (regular expression allowed)

Z

Związek Banków Polskich
zrzeszenie banków komercyjnych działających w Polsce. Instytucja powołana w 1991 roku.
ZBP
patrz Związek Banków Polskich....
Zastrzegam.pl
system zastrzegania kart, opracowany pod auspicjami Związku Banków Polskich. Umożliwia z...

Y

Yeti
integrator płatności, posiadający licencję krajowej instytucji płatniczej, specjalizujący s...

W

Wypłata sklepowa
alternatywna nazwa dla usługi cashback, zaproponowana w 2017 roku przez Narodowy Bank Polski.
Wpłatomat
Urządzenie służące przyjmowaniu wpłat gotówki na rachunek bankowy. Występują r&oacu...
World Elite
prestiżowa karta płatnicza z logo MasterCard. Najczęściej występuje jako karta kredytowa, al...
Wirus komputerowy
złośliwy program komputerowy, posiadający możliwość powielania się tak jak wirus w świeci...
Widget
element graficzny powiązany z aplikacją mobilną zainstalowaną np. na smartfonie. Banki wykorz...
Wideoweryfikacja
metoda potwierdzania tożsamości za pomocą połączenia wideo. Banki wykorzystują wideoweryfik...
White label
usługa lub produkt wytworzony przez jedną firmę, który może być przez inną firmę pr...
WebPOS
oprogramowanie wprowadzone na rynek przez KIR a umożliwiające przyjmowanie płatności bezgotó...
Wearables
ubrania oraz akcesoria z zainstalowanym mikroprocesorem, komputerem lub wyposażone w inną techn...

V

VTS
patrz Visa Token Service....
Visa Token Service
system oferowany przez Visa Inc. i umożliwiający wdrożenie technologii zwanej tokenizacją.
Visa Oferty
program lojalnościowy, uruchomiony przez Visę jesienią 2015 roku. W jego ramach uczestnicy &nd...
Visa Inc.
międzynarodowa organizacja płatnicza, współpracująca z instytucjami na całym świecie, wyda...
Visa Europe
międzynarodowa organizacja płatnicza, współpracująca z instytucjami finansowymi w Euro...
Visa Checkout
rozwiązanie płatnicze, oferowane przez Visę. Po skojarzeniu z nim kart płatniczych klient pł...
Visa
międzynarodowa organizacja płatnicza, współpracująca z instytucjami finansowymi, wydaj...
VEPTS
platforma oferowana przez Visę Europe, umożliwiająca zaoferowanie usługi o nazwie tokenizacja...
V.me
cyfrowy portfel, oferowany przez Visę. Po podpięciu do niego kart użytkownik może płacić ni...
V Pay
specjalna karta Visy, wydawana m.in. przez banki z Polski, ułatwiająca transakcje na terenie ni...

U

UnionPay
chińska organizacja płatnicza. Pod względem liczby wydanych kart z jej logo jest to największ...
UKNF
patrz Komisja Nadzoru Finansowego....
Uberyzacja
model świadczenia usług, gdzie każdy kto posiada do tego instrumenty może je oferować bez ko...
Uber
amerykańska firma, która stworzyła aplikację mobilną służącą do kontaktowania os&o...

T

Troy
turecki schemat płatniczy. Powstał w 2015 roku jako konkurencja dla MasterCarda i Visy...
Trojan
rodzaj złośliwego oprogramowania, które podszywa się pod znane programy a jednocześnie...
Touch ID
czytnik linii papilarnych, stosowany w urządzeniach produkowanych przez firmę Apple, a więc np...
Tokenizacja
usługa pozwalająca na zastąpienie numeru karty płatniczej innym ciągiem cyfr – tokenem...
Token
ciąg cyfr powiązany z kartą płatniczą. Do generowania tokenów wykorzystuje się usłu...
TMUB
skrót, używany do określenia T-Mobile Usługi Bankowe. To wspólne przedsięwzięcie Alior Ban...
Tinba
trojan, tworzący botnet i atakujący klientów bankowości elektronicznej. W 2015 roku uznany za...
Terminal płatniczy
patrz terminal POS...
Terminal POS
Urządzenie służące przyjmowaniu płatności kartą bankową....
Telium Tetra
nowej generacji terminale POS, wprowadzone na rynek przez firmę Ingenico....
Technologia ubieralna
patrz wearables....

S

Szafir
podpis elektroniczny oferowany głównie przedsiębiorcom przez KIR....
System transakcyjny
oprogramowanie za pomocą którego użytkownik może zarządzać swoim rachunkiem, np. bank...
System 3D Secure
rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo transakcji kartami bankowymi w internecie. System ten...
SYBIR
system rozliczeń międzybankowych oparty na dokumentach papierowych, zamknięty w 2004 roku. Zas...
Swish
szwedzki system przelewów P2P, wykorzystujący aplikację mobilną. Uruchomiony pod koniec...
SWIFT
międzynarodowe stowarzyszenie założone w latach 70-tych ubiegłego wieku, odpowiedzialne za ut...
Swatch Bellamy
zegarek przygotowany przez firmę Swatch wraz z organizacją Visa i umożliwiający dokonywanie p...
Surcharge
Prowizja związana z transakcją niegotówkowym instrumentem płatniczym, pobierana przez a...
Superwallet
aplikacja mobilna instytucji finansowej, łącząca w sobie dostęp do źródła pieniądza...
Strona light
specjalna wersja witryny internetowej banku, przygotowana do wyświetlania na urządzeniach mobil...
Strona lajt
patrz Strona light....
SSL
sposób szyfrowania danych, umożliwiający ich bezpieczne przesyłanie przez internet pomiędzy ...
SORBNET2
patrz SORBNET...
SORBNET
międzybankowy system rozliczeniowy, prowadzony przez Narodowy Bank Polski, a służący do przel...
Soft POS
rozwiązanie umożliwiające przyjmowanie zbliżeniowych płatności bezgotówkowych bezpośredni...
smishing
rodzaj ataku cybernetycznego typu phishing. Z tym że korespondencja zawierająca złośliwe opro...
SkyCash
operator płatności mobilnych, działający na rynku polskim. Za pośrednictwem oferowanej przez...
Skimming
przestępstwo polegające na skopiowaniu danych karty z paska magnetycznego i wykorzystania ich d...
Skimmer
urządzenie służące kopiowaniu paska magnetycznego kart płatniczych. Może to być na przykł...
Simcentryczne płatności
Usługa umożliwiająca dokonywanie płatności zbliżeniowych smartfonami wyposażonymi w techno...
Sieć akceptacji
Liczba punktów handlowych i usługowych, przyjmujących płatności jakimś instrumentem p...
Serwis transakcyjny
oprogramowanie, za pomocą którego użytkownik np. rachunku bankowego, może zarządzać nim z p...
SEPA
skrót od angielskiej nazwy Single Euro Payments Area, czyli jednolitej strefy płatniczej w euro...
Selfie Pay
rozwiązanie wprowadzone przez MasterCard i umożliwiające potwierdzenie tożsamości w celu aut...
Screen scraping
technologia, umożliwiająca programowi komputerowemu dostęp do danych zgromadzonych w innym pro...
Scan shopping
system umożliwiający dokonywanie zakupów przez klientów marketów bez konieczności wykładan...
Samsung Pay
metoda płatności, stworzona przez producenta sprzętu elektronicznego – firmę Samsung. R...
Sales slip
potwierdzenie dokonania płatności kartą, drukowane w dwóch egzemplarzach przez terminal...

R

RWKB
patrz Rada Wydawców Kart Bankowych....
RWD
Technologia, zwana również responsywną. Skrót pochodzi od angielskiej nazwy Respo...
RTS
dokument opracowany przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) w związku z dyrektywą PSD I...
ROR
rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Jeżeli jest prowadzony dla osoby fizycznej najczęści...
Robak komputerowy
złośliwy program komputerowy. Rozprzestrzenia się w sieci wykorzystując najczęściej luki w ...
Rewards
program lojalnościowy oferowany przez banki użytkownikom kart MasterCarda....
Responsywna technologia
Patrz RWD....
Ransomware
  złośliwe oprogramowanie komputerowe, szyfrujące dane za...
Rada Wydawców Kart Bankowych
zespół przedstawicieli banków - wydawców kart, działający w ramach struktur Związku Bankó...
Rachunek uśpiony
konto bankowe należące do osoby zmarłej. Termin ukuty w Polsce w latach 2014-2015, w trakcie d...
Rachunek płatniczy
rachunek przypominający funkcjonalnością konto osobiste, ale oferowany nie przez bank a przez ...
Rachunek podstawowy
rodzaj rachunku płatniczego lub bankowego, wprowadzonego przez unijną Dyrektywę PAD. Rachunek ...
Rachunek osobisty
patrz konto osobiste....
Rachunek bankowy
patrz konto osobiste....

Q

Quasi cash
rodzaj transakcji kartą płatniczą, w trakcie której jej użytkownik wypłaca środki z rachun...
QR kod
kod graficzny, mający postać kwadratu, umożliwiający zapisanie dużej ilości danych. W banko...
Qlik
Usługa wprowadzona latem 2017 roku przez KIR przy współpracy ze Związkiem Banków Polskich. U...

P

Płatności zdalne
Płatności mobilne, wykonywane bez fizycznego kontaktu z akceptantem, np. aplikacją mobilną za...
Płatności mobilne
Instrument płatniczy, umożliwiający dokonywanie płatności przy wykorzystaniu smartfona....
Płatność cykliczna
rodzaj usługi, umożliwiającej dokonywanie stałych płatności np. z tytułu faktur za media, ...
Płać kartą i wypłacaj
usługa polegająca na możliwości wypłaty gotówki przy okazji płatności kartą Master...
PZ
patrz Profil Zaufany...
Push
wiadomości tekstowe, generowane przez aplikację mobilną zainstalowaną np. na smartfonie. Bank...
PSP
patrz Polski Standard Płatności...
PSD II
dyrektywa unijna, regulująca rynek usług płatniczych w krajach Unii Europejskiej....
Przelew wewnętrzny
rodzaj przelewu, polegający na transferze pieniędzy pomiędzy rachunkami prowadzonymi w tym sam...
Przelew natychmiastowy
patrz przelew ekspresowy....
Przelew ekspresowy
transakcja odbywająca się pomiędzy rachunkami w dwóch różnych bankach, realizow...
Przelew bankomatowy
usługa oferowana w Polsce przez firmę Euronet, polegająca na możliwości wysłania pieniędzy...
Przelew
rodzaj transakcji finansowej, umożliwiającej dokonanie transferu pieniędzy pomiędzy rachunkam...
Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego
projekt realizowany od 2017 r. przez Ministerstwo Rozwoju oraz prywatne instytucje finansowe, tak...
Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
strategiczny dokument przygotowywany raz na kilka lat przez Koalicję na Rzecz Rozwoju Obrotu Bez...
Program lojalnościowy
system zachęt do korzystania z usług wybranego przedsiębiorstwa. Najczęściej polega na zbier...
Profil Zaufany
narzędzie umożliwiające potwierdzanie tożsamości obywateli w zdalnym kontakcie z administrac...
PROB
patrz Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego....
Priceless Specials
program lojalnościowy dla użytkowników kart z logo MasterCard, oferowany od 1 sierpnia 2016 r....
Prepaid
patrz Karta przedpłacona....
Pożyczkomat
automatyczne urządzenie, umożliwiające zaciągnięcie pożyczki gotówkowej. W Polsce po...
Pożyczki społecznościowe
finansowanie udzielane osobom lub firmom przez inne osoby nieprowadzące działalności gospodarc...
POS
Patrz Terminal POS...
Portmonetka wirtualna
rachunek techniczny, do którego może być podłączony dowolny instrument płatniczy, np. karta...
Polski Standard Płatności
Spółka powołana przez sześć dużych banków z Polski, w tym przez Alior, BZ WBK,...
Polska Bezgotówkowa
fundacja założona latem 2017 roku przez Związek Banków Polskich. Jej prezesem został były w...
Polecenie zapłaty
rodzaj usługi powiązanej z rachunkiem osobistym, umożliwiającej automatyczne opłacanie stał...
PolCard
marka handlowa, należąca dziś do firmy First Data Polska. W przeszłości nazwę taką nosił ...
Planet Mobile
aplikacja mobilna oferowana przez firmę IT Card, umożliwiająca dokonywanie bezgotówkowych pł...
Planet Cash
sieć bankomatów i wpłatomatów, zarządzana przez firmę IT Card. Obecnie (wiosna ...
PIN Pad
niewielkie urządzenie połączone z terminalem płatniczym POS, umożliwiające wprowadzenie num...
PIN
kod składający się z kilku cyfr, służący np. do autoryzacji płatności kartą....
Pieniądz elektroniczny
pieniądz wydawany w formie elektronicznej z obowiązkiem jego wykupu, akceptowany szeroko a nie ...
PhoneID
system identyfikacji klienta w środowisku e-commerce, opracowana przez firmę Henryka Kułakowsk...
Phishing
przestępstwo polegająca na wyłudzeniu wrażliwych danych, np. haseł logowania do bankowości ...
Pharming
rodzaj procederu stosowanego przez przestępców internetowych. Polega na zarażeniu komput...
Peopay
Aplikacja płatnicza, zaoferowana przez bank Pekao. Początkowo pozwalała na płatności przy wy...
Paywave
Marka należąca do Visy, którą firma ta określa karty zbliżeniowe ze swoim logo....
PayU
integrator płatności internetowych, posiadający licencję krajowej instytucji płatniczej. Obs...
PayPass
Marka należąca do MasterCarda, którą firma ta określała karty zbliżeniowe ze swoim l...
PayPal
amerykańska firma z sektora usług płatniczych, oferująca płatności w świecie e-commerce. Z...
Payeezy
platforma płatnicza oferowana przez spółkę First Data Polska branży e-commerce. Dzięk...
Paybynet
szybki przelew elektroniczny pay by link, oferowany przez KIR....
Payback
największy w Polsce program lojalnościowy, umożliwiający zbieranie punktów w zamian za zakup...
Pay by link
Szybki przelew elektroniczny. Ważną rolę w tej usłudze pełni firma pośrednicząca, kt&oacut...
Paperless/cashless
program rozpoczęty w 2016 roku i realizowany przez Ministerstwo Rozwoju. Jego celem jest dygital...
Paperless
patrz. Paperless/cashless...
Palm Vein
technologia identyfikacji klienta, wykorzystująca strukturę naczyń krwionośnych ludzkiej dło...
PAD
unijna dyrektywa określająca m.in. zasady oferowania przez instytucje finansowe tzw. rachunków...
P2P
przelewy bezpośrednie pomiędzy klientami indywidualnymi. Największe banki działające na pols...

O

Organizacja płatnicza
Firma, zarządzająca schematem płatniczym. Na polskim rynku działa kilka organizacji płatnicz...
Opłatomat
Urządzenie, służące przyjmowaniu wpłat za określone produkty bądź usługi. Najczęściej ...
One Touch
rozwiązywanie zaproponowane przez firmę PayPal, umożliwiające płatności w sklepach internet...
One click
proces inicjacji płatności w środowisku e-commerce, sprowadzający się do zatwierdzenia trans...
Ognivo
system oferowany przez KIR a umożliwiający bezpieczną komunikację pomiędzy bankami a instytu...
Od papierowej do cyfrowej Polski
jeden z programów rządu Prawa i Sprawiedliwości realizowany od 2016 roku i zakładający digit...
Obrót bezgotówkowy
wszelkie formy transakcji finansowych, wykonywanych bez udziału gotówki. Na obrót ...

N

NRB
numer rachunku bankowego obowiązujący w bankach działających na terenie Polski i utworzony zg...
No Cash Day
dzień bez gotówki organizowany od 2011 roku. Początkowo wydarzenie miało lokalny, włos...
NFC
Technologia umożliwiająca bezprzewodową komunikację między urządzeniami zbliżonymi do sieb...
Neuropłatności
koncepcja zakładająca, że człowiek będzie mógł dokonywać płatności bez konieczności wy...
Netbank
raport statystyczny na temat bankowości elektronicznej oraz płatności elektronicznych, przygot...
nestusBank
jedna z nazw, jaką właściciel Banku Smart i BIZ Banku brał pod uwagę podczas pracy nad nową...
Nest Bank
bank powstały na bazie Banku Smart i BIZ Banku. Zanim właściciel tych marek, czyli FM Bank PBP...
Neoclick
spółka zawiązana przez firmy eCard oraz Integer (właściciel m.in. InPostu). Prawdopodobnie j...
NBP
patrz Narodowy Bank Polski...
Natywne funkcje
funkcje urządzenia, np. smartfona, wbudowane do niego przez producenta i nie wymagające dodatko...
Narodowy Bank Polski
polski bank centralny, w skrócie NBP. Celem jego działania jest m.in. dbanie o stabilność cen...

M

MST
patrz Magnetic Secure Transmission....
MSC
skrót od angielskiej nazwy Merchant Service Charge. Opłata ponoszona przez firmę akceptu...
mPos
Niewielkie, przenośne urządzenie, które w połączeniu ze smartfonem lub tabletem służ...
mPay
spółka działająca na rynku polskim, prekursor płatności mobilnych. Początkowo oferow...
Moneyback
program lojalnościowy oferowany przez banki, polegający na zwrocie części wydatków pon...
Mobilna autoryzacja
rozwiązanie wprowadzone przez mBank jesienią 2016 roku. Umożliwia potwierdzanie operacji wykon...
Mobile only
nazwa służąca określeniu klientów, którzy przy korzystaniu z wybranych usług posługują s...
Mobile first
koncepcja stosowana przez twórców np. stron internetowych. Zakłada ona, że odwiedzający stro...
Mobile Connect
Oferowane przez telekomy uniwersalne rozwiązanie potwierdzające tożsamość, umożliwiające b...
MIR
rosyjski schemat płatniczy utworzony w 2015 roku, m.in. jako reakcja na sankcje gospodarcze zast...
MIF Reg
unijne rozporządzenie, regulujące kwestię stosowania prowizji interchange w krajach Unii Europ...
Merchant fee
prowizja ponoszona przez akceptanta z tytułu płatności przyjętej na przykład kartą. W skła...
Merchant
Patrz akceptant....
mDokumenty
projekt realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji od 2016 roku i wchodzący w skład rządowego p...
MDES
platforma oferowana przez MasterCarda, umożliwiająca wdrożenie usługi o nazwie tokenizacja.
Mała instytucja płatnicza
firma, posiadająca zezwolenie na prowadzenie działalności w takim charakterze, udzielone przez...
Masterpass
cyfrowy portfel, oferowany przez MasterCarda. Po podpięciu do niego kart bankowych klient może ...
MasterCard Mobile
elektroniczny portfel, oferowany w Polsce przez MasterCarda. Jest stopniowo zastępowany portfele...
Mastercard
międzynarodowa organizacja płatnicza, współpracująca z instytucjami na całym świecie, wyda...
Masspay
polska spółka – operator systemu płatności mobilnych. Firmie udało się zdobyć licencję ...
Malware
złośliwe oprogramowanie. Do malware zaliczamy wszelkiego rodzaju wirusy, robaki, trojany i inne...
Magnetic Secure Transmission
technologia wykorzystująca pole magnetyczne. Pozwala na nadanie sygnału przez urządzenie mobil...
M-commerce
część e-commerce, gdzie do wykonania zakupów używa się telefonu komórkowego.

L

LG Pay
metoda płatności mobilnych, wprowadzona przez producenta sprzętu elektronicznego LG. Rozwiąza...

K

Kryptowaluta
cyfrowa waluta, oparta na kryptografii i służąca do rozliczeń pomiędzy urządzeniami elektro...
Krajowa Izba Rozliczeniowa
największa i najstarsza izba rozliczeniowa w Polsce, znana z prowadzenia systemu Elixir, umożli...
Krajowa instytucja płatnicza
spółka posiadająca zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności ...
Konto oszczędnościowe
rodzaj rachunku bankowego, charakteryzujący się zazwyczaj podwyższonym oprocentowaniem w poró...
Konto osobiste
rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony przez bank dla klienta będącego osobą fizy...
Komisja Nadzoru Finansowego
polska instytucja państwowa, zajmująca się ustawowo nadzorem nad firmami finansowymi, m.in. ba...
Koalicja na Rzecz Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności
organizacja powołana z inicjatywy Związku Banków Polskich, a mająca na celu propagowani...
KNF
patrz Komisja Nadzoru Finansowego....
KIR
patrz Krajowa Izba Rozliczeniowa...
KIP
patrz Krajowa instytucja płatnicza...
Kernel
jeden z najważniejszych elementów terminala płatniczego POS....
Karta zbliżeniowa
karta bankowa, zwana także bezstykową, umożliwiająca dokonanie transakcji poprzez zbliżenie ...
Karta z paskiem magnetycznym
karta, w przypadku której dane transakcyjne są umieszczone na pasku magnetycznym. Karty t...
Karta wypukła
patrz Karta embosowana...
Karta wirtualna
Karta płatnicza, występująca jako numer zapisany w serwisie elektronicznym banku i nieposiadaj...
Karta wielowalutowa
karta pozwalająca na połączenie jej z rachunkami prowadzonymi w różnych walutach i dokonywan...
Karta walutowa
karta wydana do konta prowadzonego w walucie obcej i umożliwiająca dokonywanie transakcji w tej...
Karta płatnicza
instrument mający najczęściej postać plastikowego prostokąta, służący do płatności bezg...
Karta płaska
karta, na której dane takiej jak numer, data ważności czy imię i nazwisko użytkownika ...
Karta przedpłacona
Karta umożliwiająca dokonywanie transakcji bezgotówkowych oraz wypłaty gotówki z...
Karta prepaid
Patrz karta przedpłacona....
Karta podarunkowa
rodzaj karty przedpłaconej, która może służyć jako prezent. Może być wydana z logo ...
Karta obciążeniowa
Karta umożliwiająca transakcje bezgotówkowe oraz wypłaty gotówki z bankomat&oacu...
Karta mikroprocesorowa
karta posiadająca mikroprocesor, zwany także chipem, na którym umieszczone są dane potr...
Karta kredytowa
Karta płatnicza, umożliwiająca płatności bezgotówkowe oraz wypłaty gotówki z ...
Karta hybrydowa
karta posiadająca mikroprocesor oraz pasek magnetyczny. Większość kart używanych i wydawanyc...
Karta embosowana
rodzaj karty płatniczej, na której dane takie jak numer, data ważności czy imię i nazw...
Karta debetowa
Karta płatnicza, umożliwiająca płatności bezgotówkowe oraz wypłaty gotówki z ...
Karta charge
patrz Karta obciążeniowa...
Karta bezstykowa
patrz Karta zbliżeniowa....
Karta bankomatowa
karta służąca wyłącznie do wypłacania gotówki z bankomatów. Od kart płatnicz...
Karta affinity
karta wydawana przez bank wspólnie z organizacjami pozarządowymi, np. fundacjami. Część doch...

J

JCB
japońska organizacja płatnicza, współpracująca z bankami głównie w Japonii, al...

I

IVR
system umożliwiający automatyczną obsługę osoby dzwoniącej na infolinię. Skrót pochodzi o...
Issuer
bank lub inna instytucja, wydawca karty płatniczej, zwany także emitentem....
iPOS duet
urządzenie będące połączeniem kasy fiskalnej i terminala płatniczego, wprowadzone na rynek ...
iPOS
polski startup, który wprowadził na rynek urządzenie iPOS duet, będące połączeniem t...
iPKO
internetowy system transakcyjny oferowany przez PKO BP....
Invoobill
usługa oferowana przez KIR, umożliwiająca otrzymywanie i opłacanie cyklicznych rachunków bez...
Interchange
Opłata pokrywająca koszty transakcji bezgotówkowych kartami. Prowizję tę pobiera agent...
Inteligo
system bankowości elektronicznej, powstały na początku XXI wieku w Polsce. Później zos...
Integrator płatności
firma działające zwykle w środowisku e-commerce, zapewniającą obsługę różnych instrument...
Insurtech
sektor firm działających w obszarze ubezpieczeń, które do zaoferowania produktów lub usług ...
Inkart
system rozliczeń transakcji kartowych, zarządzany przez KIR....
Imprinter
analogowy terminal do przyjmowania płatności kartami. Pozwalał na dokonanie transakcji dzięki...
IKO
Aplikacja mobilna banku PKO BP. Pierwotnie wprowadzona na rynek jako aplikacja płatnicza, umożl...
iKasa
system płatności mobilnych, wprowadzony w sklepach Biedronka. Mogą z niego korzystać klienci ...
IBAN
międzynarodowy standard numeracji rachunków bankowych. W Polsce obowiązuje od 2004 roku....

H

Hybryda
patrz aplikacja hybrydowa....
HCE
Technologia, umożliwiająca przechowywanie wrażliwych danych w sposób bezpieczny w chmur...
Hamburger menu
rodzaj menu stosowanego w aplikacjach mobilnych m.in. bankowych. To trzy poziome kreski w obrysie...
Haiz
oferta Alior Banku, skierowana do najmłodszych klientów. Jej elementem ma być np. aplikacja mo...

G

Grace period
Okres, w trakcie którego bank nie pobiera odsetek od zadłużenia na karcie kredytowej. W ...
Gotówkomat
patrz Pożyczkomat....
GAFA
skrót określający cztery wielkie firmy z obszaru technologii a wywodzące się ze Stanów Zjed...

F

Fuzja prawna
w bankowości formalne połączenie dwóch banków w jeden podmiot. Zazwyczaj odbywa się to w wy...
Fuzja operacyjna
w bankowości połączenie systemów informatycznych dwóch różnych banków, zazwyczaj w wyniku...
FROB
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Polska organizacja pozarządowa, której cel...
Fraud
potoczne określenie oszustwa, używane przez specjalistów z branży finansowej....
Fiskalizacja online
rozwiązanie umożliwiające rejestrację sprzedaży przy pomocy elektronicznych paragonów, wysy...
Fintech
sektor firm, działających w obszarze finansów, charakteryzujących się oferowaniem usł...
Finger Vein
technologia opracowana przez firmę Hitachi, służąca do biometrycznej identyfikacji klienta. I...
Finanteq
lubelski dostawca aplikacji mobilnych dla instytucji finansowych znajdujący się w grupie firmy ...

E

Express Elixir
system przelewów ekspresowych, zarządzany przez KIR....
European ATM Security Team
europejska organizacja powołana do walki z przestępczością transgraniczną związaną z fraud...
Euronet
międzynarodowa firma finansowa, właściciel największej i niezależnej od banków sieci ...
Euro Elixir
system oferowany przez KIR a obsługujący przelewy w euro, zarówno pomiędzy bankami w Po...
ePUAP
elektroniczny system służący do komunikacji między obywatelami a organami administracji publi...
EnveloBank
aplikacja mobilna Banku Pocztowego. Nazwę ogłoszono jesienią 2015 roku. Debiut aplikacji zapla...
Engage
seria terminali płatniczych POS nowej generacji, wprowadzona na rynek przez firmę Verifone....
EMV
porozumienie największych organizacji płatniczych na świecie, czyli MasterCarda i Visy, kt&oac...
Emir
usługa oferowana przez KIR, umożliwiająca bankom wyeliminowanie papierowych druków prze...
Elixir
system przelewów międzybankowych, zarządzany przez KIR....
Effortless payments
sformułowanie używane w branży płatniczej, określające sposób projektowania procesu transa...
EAST
patrz European ATM Security Team...
e-Składka
koncepcja opracowana w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i zakładająca unowocześnienie spos...
E-faktura
faktura elektroniczna, nieposiadająca papierowej postaci. Wysyłana jest do klienta za pośredni...
E-commerce
handel elektroniczny. Specyficzną częścią e-commerce jest zyskujący na znaczeniu m-commerce,...

D

Dzień Płatności Bezgotówkowych
święto, ustanowione w 2017 r. przez Koalicję na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatnośc...
Dyrektywa PAD
unijna dyrektywa określająca m.in. zasady oferowania przez instytucje finansowe tzw. rachunków...
Dynamic CVC
zmienny kod zabezpieczający transakcje kartami na odległość. Prezentowany jest na niewielkim ...
Dokumenty Zastrzeżone
system prowadzony przez Związek Banków Polskich. W jego bazie znajdują się informacje o dokum...
Diners Club
organizacja płatnicza, działająca w tzw. schemacie trójstronnym. Oznacza to, że jest w...
DDoS
atak przeprowadzany na system komputerowy wybranej instytucji, którego celem jest uniemoż...
DCC
usługa polegająca na możliwości wypłaty gotówki z bankomatu lub płatności bezgot&oa...

C

Cyfrowy portfel
elektroniczny odpowiednik portfela, w którym można przechowywać karty płatnicze albo pieniąd...
Cyberatak
działanie przestępcze wymierzone w indywidualnych lub instytucjonalnych użytkowników internet...
CVV2/CVC2
kod zabezpieczający transakcje internetowe kartami Visy lub MasterCarda, znajdujący się na ich...
CVV/CVC
kody zabezpieczające, znajdujące się na kartach odpowiednio Visa i MasterCard....
CVV
kod zabezpieczający znajdujący się na rewersie kart Visa....
CVC
kod zabezpieczający, znajdujący się na rewersie karty MasterCard....
Credit freeze
usługa oferowana przez wybrane biura informacji kredytowej, polegająca na zablokowaniu dostępu...
Credentials
dane uwierzytelniające klienta, np. login i hasło do bankowości internetowej....
Contactless
angielskojęzyczne określenie na karty zbliżeniowe, które umożliwiają dokonanie płatn...
Co-badging
czyt. kobadżing, wydawnictwo kart z logo wielu organizacji płatniczych jednocześnie. Zezwoleni...
CNP
transakcje kartą płatniczą, podczas których akceptant nie wymaga obecności karty. CNP to skr...
CIoR
patrz Centralna informacja....
CID
kod zabezpieczający transakcje internetowe, stosowany przez American Express. W przeciwieństwie...
Chwilówka
rodzaj pożyczki, zazwyczaj na niewielkie kwoty, udzielanej na krótki czas, najczęściej ...
Chargeback
procedura reklamacyjna dla transakcji wykonywanych kartami MasterCarda i Visy....
CERT
zespół specjalistów, utworzony w celu reagowania na niepożądana działania w sieci. Skrót p...
Centralna informacja
system zarządzany przez KIR, umożliwiający uzyskanie informacji na temat rachunków uśpionych...
Cashzone
Marka, pod jaką działa w Polsce Cardtronics, największy na świecie operator bankomatów....
Cashless/paperless
program rozpoczęty w 2016 roku i realizowany przez Ministerstwo Rozwoju. Jego celem jest dygital...
Cashback
Usługa oferowana przez sklepy przyjmujące płatności kartą, pozwalająca na podjęcie got&oac...
cash trapping
przestępstwo polegające na zainstalowaniu w bankomacie mechanizmu, który podczas wypłacania g...
Cash in
usługa finansowa, pozwalająca na wpłatę gotówki na rachunek bankowy w terminalu płatniczym ...
Cash advance
usługa polegająca na wypłacie gotówki kartą płatniczą z terminala. W przeciwieństwie do c...
Carding
przestępstwo, kradzież przy wykorzystaniu numerów cudzych kart płatniczych....
card trapping
przestępstwo polegające na zamontowaniu mechanizmu w szczelinie prowadzącej do czytnika kart w...
Card only
określenie oznaczające akceptantów, np. sklepy, restauracje i inne punkty usługowe, którzy w...
Card not present
transakcja kartą bankową, podczas której akceptant nie wymaga fizycznej obecności karty...

B

BUP
patrz Biuro Usług Płatniczych....
BTC
skrót oznaczający kryptowalutę bitcoin....
Brawo Bank AR
edukacyjna aplikacja mobilna dla dzieci, oferowana przez PKO BP wraz z magazynem Brawo Bank. Wyko...
Botnet
sieć komputerów zainfekowana złośliwym oprogramowaniem i administrowana przez przestęp...
Blue Media
polska firma z obszaru nowych technologii i płatności internetowych. Zajmuje się m.in. obsług...
Blue Cash
system przelewów ekspresowych, zarządzany przez trójmiejska spółkę Blue M...
Blockchain
zdecentralizowana baza danych, wspólna dla wszystkich użytkowników. Pełna kopia blockchain za...
Blik
System płatności mobilnych, zaoferowany w lutym 2015 roku przez spółkę Polski Standard...
Biuro usług płatniczych
firma działająca na podstawie odpowiedniego zezwolenia udzielanego przez Komisję Nadzoru Finan...
Biuro Informacji Kredytowej
instytucja powołana przez banki działające w Polsce i gromadząca informacje o zobowiązaniach...
Bitcoin
najbardziej znana i rozpowszechniona kryptowaluta na świecie....
Biometria odcisku palca
technologia pozwalająca zidentyfikować człowieka na podstawie wzoru linii papilarnych jego pal...
Biometria głosowa
technologia pozwalająca zidentyfikować człowieka na podstawie jego głosu....
Biometria behawioralna
technologia pozwalająca zidentyfikować człowieka na podstawie obserwacji jego zachowań....
Biometria
w świecie finansów – metoda uwierzytelniania klientów za pomocą indywidualn...
BIN
pierwsze sześć cyfr numeru karty, pozwalających na identyfikację jej rodzaju, organizacji pł...
Billon
polska firma administrująca systemem płatności wykorzystującym zalety pieniądza elektroniczn...
BIK
patrz Biuro Informacji Kredytowej....
Big data
termin oznaczający analizę dużej ilości danych z wykorzystaniem niekonwencjonalnych metod. W ...
BFG
patrz Bankowy Fundusz Gwarancyjny....
Bezodsetkowy okres
Patrz grace period....
Beacon
niewielkie urządzenie komunikujące się z kompatybilnymi aplikacjami mobilnymi, i wywołujące ...
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
polska instytucja państwowa, stanowiąca element bezpieczeństwa systemu finansowego. Zajmuje si...
Bankowość mobilna
usługa oferowana przez banki, polegająca na umożliwieniu dostępu do konta z urządzeń mobiln...
Bankowość internetowa
patrz Bankowość elektroniczna....
Bankowość elektroniczna
usługa oferowana przez banki, polegająca na umożliwieniu dostępu do rachunku rozliczeniowego ...
Bankomat
Urządzenie służące do wypłaty gotówki. Obecnie najczęściej jest wykorzystywane prze...

A

Aztec
dwuwymiarowy kod graficzny, przypominający QR kod, ale umożliwiający zapisanie większej iloś...
Autoryzacja
zezwolenie na dokonanie transakcji finansowej. Na przykład użytkownik karty płatniczej autoryz...
ATM
Automatic Teller Machine. Patrz bankomat....
Apple Pay
metoda płatności, stworzona przez producenta sprzętu elektronicznego – firmę Apple. Roz...
Aplikacja płatnicza
oprogramowanie służące do obsługi lub wykonywania płatności. Przykładem jest PeoPay z ofer...
Aplikacja natywna
aplikacja wykorzystująca natywne, czyli wbudowane przez producenta, funkcje urządzenia. Do tego...
Aplikacja mobilna
Oprogramowanie zainstalowane na smartfonie z systemem operacyjnym, umożliwiające wykonywanie ja...
Aplikacja hybrydowa
w bankowości mobilnej rodzaj aplikacji na urządzenia przenośne, wykorzystującej zarówno tzw....
Android Pay
metoda płatności mobilnych, opracowana przez firmę Google i stosowana na urządzeniach mobilny...
AmEx
patrz American Express...
American Express
organizacja płatnicza, działająca w tzw. schemacie trójstronnym. Oznacza to, że jest w...
Alerty BIK
usługa oferowana przez Biuro Informacji Kredytowej. W jej ramach BIK zawiadamia klienta za każd...
Akceptant
Sklep stacjonarny, internetowy lub punkt usługowy, przyjmujący płatności kartami bankowymi, a...
Agent rozliczeniowy
Firma zajmująca się rozliczaniem transakcji bezgotówkowych kartami. Jest pośrednikiem p...
Acquirer
patrz agent rozliczeniowy....

Zapisz się do newslettera

Cashless na Youtube

Q5mv9oSMmys
Nie możecie się dostać na konto? Karta nie działa? Awaria w banku? Chcecie się podzielić informacją, która może być ciekawa dla innych? Napiszcie do nas.