Partnerzy strategiczni
MasterCard Visa BLIK
Partnerzy wspierający
KIR ITCARD Polcard
Partnerzy wspierający
Elavon Hitachi Vivus
Partnerzy wspierający
Kontomatik Pekao Wesub
Partnerzy wspierający
LexisNexis
Partnerzy merytoryczni
Związek Banków Polskich Polska bezgotówkow
Unia chce uregulować sztuczną inteligencję. Branża ubezpieczeniowa już się tego boi...

Insurance Europe, europejskie zrzeszenie ubezpieczycieli, lobbuje za miękką regulacją w zakresie stosowania sztucznej inteligencji

Komisja Europejska pracuje nad przepisami dotyczącymi stosowania i rozwijania sztucznej inteligencji. Przygotowała plan działania oraz wstępną ocenę skutków regulacji, w której przedstawiono różne scenariusze działań: od regulacji na zasadzie "soft law", czyli zachęcania do stosowania dobrych praktyk i rekomendacji, aż po kompleksowe prawodawstwo na szczeblu UE. Daleko posunięte regulacje mogą mieć istotny wpływ na działalność ubezpieczycieli, dlatego swoje stanowisko w tej sprawie przedstawiła Insurance Europe, europejska izba ubezpieczycieli.

Przeczytajcie także: Beesafe – nowa, cyfrowa marka ubezpieczeniowa

Jak zaznacza izba, branża już dziś szeroko korzysta z dobrodziejstw SI. Wspiera ona aktuariuszy w wyliczaniu stawek, pozwala lepiej monitorować ryzyko i przewidywać wystąpienie szkód, znajduje też zastosowanie w technologiach umożliwiających poprawę jakości obsługi klienta, a także pomaga przeciwdziałać wyłudzeniom.

Insurance Europe podkreśla również, że rozwój i stosowanie sztucznej inteligencji są już objęte wieloma obowiązującymi przepisami unijnymi jak Karta praw podstawowych, regulacje z obszaru ochrony danych czy bezpieczeństwa produktów. Do tego dochodzą regulacje na poziomie krajowym poszczególnych państw członkowskich. Zrzeszenie ubezpieczycieli przestrzega przed zduszeniem rozwoju sztucznej inteligencji nadmierną oraz przedwczesną regulacją na poziomie unijnym i optuje za rozwiązaniami z zakresu tzw. miękkiego prawa. Zaznacza też, że ewentualne instrumenty prawne, które zostaną przyjęte, powinny uwzględniać zróżnicowany poziom ryzyka związanego ze stosowaniem sztucznej inteligencji. Narzucenie zbyt wysokich wymagań względem zastosowań SI cechujących się niskim ryzykiem naruszenia praw klientów spowodowałoby dodatkowe koszty i znacznie utrudniłoby wprowadzanie innowacji.

Przeczytajcie także: Banki zainteresowane wprowadzaniem zdalnej weryfikacji tożsamości

Dążenie do regulacji rozwoju sztucznej inteligencji jest jednym z działań wpisujących się w strategię kształtowania cyfrowej przyszłości Europy i tworzenia jednolitego rynku cyfrowego. Na razie Stary Kontynent wyraźnie odstaje od Stanów Zjednoczonych i Chin pod względem dojrzałości rozwiązań opartych na SI, ale ambicją Unii Europejskiej jest wypracowanie takich ram, które pozwoliłyby Europie stać się światowym liderem w zakresie rozwoju etycznych i bezpiecznych systemów sztucznej inteligencji. Komisja Europejska kładzie duży nacisk właśnie na "etyczność" stosowanych technologii. Opracowywane regulacje mają sprawić, że sztuczna inteligencja rozwijana w Europie będzie godna zaufania, dzięki czemu konsumenci będą chętniej korzystać z opartych na niej rozwiązaniach. Docelowo etyczność ta ma być wyróżnikiem europejskich technologii i przewagą konkurencyjną Europy względem innych dostawców rozwiązań z tego zakresu.

W budżecie unijnym na lata 2021-2027 zarezerwowano 9,2 mld euro na rozwijanie technologii cyfrowych, w tym sztucznej inteligencji.

KATEGORIA
PRAWO
UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ

Zapisz się do newslettera

Aby zapisać się do newslettera, należy podać adres e-mail i potwierdzić subskrypcję klikając w link aktywacyjny.

Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji znajdziesz na stronie polityka cookies