Partnerzy strategiczni
MasterCard Visa BLIK
Partnerzy wspierający
KIR ITCARD Polcard
Partnerzy wspierający
Elavon Hitachi Vivus
Partnerzy wspierający
Pekao Wesub
Partnerzy wspierający
LexisNexis Autopay
Partnerzy merytoryczni
Związek Banków Polskich Polska bezgotówkow
KNF stawia nowe wymagania branży ubezpieczeniowej. Do konsultacji publicznych przekazano projekt Rekomendacji dot. likwidacji szkód

Rekomendacje mają zastąpić obecnie obowiązujące Wytyczne dot. likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. KNF chce, aby ubezpieczyciele wdrożyli je do 30 czerwca 2022 r.

KNF przygotował projekt Rekomendacji dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. To nowy dokument, który ma zastąpić obecnie obowiązujące tzw. wytyczne likwidacyjne z grudnia 2014 r.

Przeczytajcie także: Szkody w górę, ceny ubezpieczeń w dół

Rekomendacje dotyczą likwidacji szkód z różnych typów ubezpieczeń komunikacyjnych: OC, AC, NNW oraz assistance. To 25 zaleceń, w których zawarto wymagania wynikające wprost z obowiązujących przepisów prawa, z niebudzących wątpliwości orzeczeń Sądu Najwyższego, wskazujących pożądany sposób postępowania zakładów ubezpieczeń, a także oczekiwania nadzorcze w stosunku do ubezpieczycieli.

Względem obecnie obowiązujących Wytycznych dot. likwidacji szkód zakres Rekomendacji poszerzono o nowe obszary, w których KNF widzi potrzebę wskazania ubezpieczycielom właściwej praktyki postępowania. W szczególności są to kwestie związane z oferowaniem poszkodowanym najmu pojazdu zastępczego, zawieraniem ugód, a także zwrotem wydatków poniesionych na zewnętrzną ekspertyzę dotyczącą szkody. Nadzór precyzuje też swoje oczekiwania dotyczące organizowania przez zakład ubezpieczeń likwidacji szkody zapewniającej przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody w ramach tzw. kompleksowej usługi likwidacji szkody komunikacyjnej (rekomendacja 16).

I tak np. w rekomendacjach wprost wskazano, że odpowiedzialność ubezpieczyciela sprawcy wypadku obejmuje zwrot celowych i ekonomicznie uzasadnionych kosztów najmu pojazdu zastępczego (rekomendacja 21). A ubezpieczyciel nie może uzależniać przyznania świadczenia m.in. od niemożności korzystania przez uprawnionego ze środków komunikacji publicznej czy od faktu prowadzenia działalności gospodarczej przez uprawnionego. Zwrot kosztów najmu powinien zaś obejmować okres niezbędny do naprawy uszkodzonego pojazdu lub zakupu nowego.

W dokumencie zapisano również, że zakład ubezpieczeń powinien zwrócić poszkodowanemu koszty zewnętrznej ekspertyzy, jeśli poszkodowany potrzebował sporządzenia takiej opinii do efektywnego dochodzenia świadczenia.

Przeczytajcie także: Netrisk przejmuje austriacką porównywarkę ubezpieczeń

W projekcie Rekomendacji uwzględniono też zagadnienia już wcześniej ujęte w Wytycznych, a więc np. terminowe wypłacanie świadczeń, ich wypłacanie z zachowaniem zasady pełnego odszkodowania, respektowanie obowiązków informacyjnych wobec uprawnionych etc. Wiele uwagi poświęcono kwestiom właściwych procedur i organizacji procesów w zakładzie ubezpieczeń. Ale też umieszczono zalecenia dotyczące kwestii dotyczących konkretnych praktyk przy ustalaniu wysokości odszkodowania. Za przykład mogą posłużyć zapisy dotyczące rekompensaty utraty wartości handlowej pojazdu, jeśli doszło do takowej na skutek szkody. Jak również uwzględniające możliwość obniżenia odszkodowania, jeśli dzięki użyciu nowych części i materiałów naprawa doprowadziła do wzrostu wartości pojazdu.

Projekt Rekomendacji został skierowany do konsultacji publicznych, które potrwają do 21 lutego 2022 r. Nadzorca oczekuje, że standardy wskazane w dokumencie zostaną wdrożone przez ubezpieczycieli nie później niż 30 czerwca 2022 r. Rekomendacje są stosowane według zasady „zastosuj lub wyjaśnij”. A zatem ubezpieczyciele mogą ich nie przestrzegać, o ile poinformują, jak inaczej zamierzają osiągnąć cele, które mają zostać zrealizowane dzięki stosowaniu rekomendacji.

KATEGORIA
PRAWO
UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ

Zapisz się do newslettera

Aby zapisać się do newslettera, należy podać adres e-mail i potwierdzić subskrypcję klikając w link aktywacyjny.

Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji znajdziesz na stronie polityka cookies