Partnerzy strategiczni
MasterCard Visa BLIK
Partnerzy wspierający
KIR ITCARD Polcard
Partnerzy wspierający
Elavon Hitachi Vivus
Partnerzy wspierający
Pekao Wesub
Partnerzy wspierający
LexisNexis Autopay
Partnerzy merytoryczni
Związek Banków Polskich Polska bezgotówkow
193 bariery dla sektora fitnech w Polsce. KNF pokazuje raport z prac Zespołu ds. innowacji finansowych

W pracach Zespołu uczestniczyło 46 podmiotów, w tym przedstawiciele rynku oraz instytucji publicznych

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała "Raport z prac Zespołu ds. innowacji finansowych FinTech". Na 183 stronach opisano aktualny stan prac nad identyfikacją i usuwaniem barier dla sektora fintech w Polsce.

Raport obejmuje 193 bariery – każdą z nich omówiono oraz zarysowano działania podjęte w celu usunięcia rzeczonej przeszkody. Opis spuentowany jest zaś wskazaniem statusu bariery: usunięta, w trakcie usuwania, nieusunięta, niezasadna, poza zakresem prac, w trakcie analiz.

Jakie to bariery? Przykładowo: brak jednoznacznej kwalifikacji prawnej kryptoaktywów i kryptowalut (usunięta), zbyt długi czas trwania postępowań licencyjnych prowadzonych przez KNF (w trakcie usuwania), brak pewności prawnej co do skutków oświadczenia elektronicznego z podpisem biometrycznym (w trakcie usuwania) czy brak transparentności działań i ciągłości instytucjonalnej działań nadzoru w obszarze fintech (w trakcie usuwania).

Przeczytajcie także: Blik: dwa razy więcej transakcji niż przed rokiem

Postulowano również m.in.: wsparcie rynku w procesie wypracowywania optymalnych standardów dla softPOS-ów (niezasadna, zadanie poza właściwością KNF), zmiany w zakresie wpisywania innowacyjnych podmiotów na listę ostrzeżeń publicznych (bariera niezasadna) czy rozszerzenie znaczenia prawnego pieczęci elektronicznej (w trakcie usuwania). Zaproponowano też zniesienie wymogu formy pisemnej przy zawieraniu umowy leasingu (w trakcie usuwania) czy przy dostarczaniu dokumentów ubezpieczającemu (w trakcie analiz).

Jak widać już na podstawie tych kilku przykładów, lista barier jest bardzo różnorodna. Natomiast zgrubnie je kategoryzując, można by wyróżnić trzy często wskazywane obszary: bariery związane z niepewnością prawną uczestników rynku, potrzebę elektronizacji wybranych aspektów prowadzenia działalności podmiotów rynku finansowego oraz wątpliwości co do stosowania chmury obliczeniowej. Przy czym wydaje się, że ten ostatni obszar KNF traktuje jako już uporządkowany, ponieważ prawie wszystkie bariery z tego zakresu opatrzono statusem "usunięta".

Przeczytajcie także: Giełda kryptowalut BitBay ma nowego inwestora

Bariery wskazywali uczestnicy prac zespołu. W tym gronie znalazła się szeroka reprezentacja przedstawicieli rynku oraz instytucji publicznych, licząca 46 podmiotów, m.in.: resorty finansów, cyfryzacji, rozwoju, pracy i technologii, Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Polska Izba Ubezpieczeń, Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności, Polski Związek Instytucji Pożyczkowych, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Fundacja FinTech Poland czy Koalicja na rzecz Polskich Innowacji.

Działania w tym zakresie podjęto w listopadzie 2019 r., rozpoczynając od weryfikacji stanu prac nad usuwaniem dotychczasowych barier. W styczniu 2020 r. zebrano nowe propozycje barier, a po ich analizie i priorytetyzacji UKNF powołał w ramach zespołu pięć podgrup roboczych: systemową, kapitałową, ds. tożsamości i AML, bankową, ds. konsumenckich i przetwarzania danych. Dotychczas odbyły się łącznie 23 spotkania w ramach wymienionych wyżej podgrup. Raport nie ma ostatecznego charakteru, a prace nad poszczególnymi postulatami będą kontynuowane.

Na marginesie można wspomnieć, że raport został opatrzony nowym logo FINTECH KNF. O tym, że KNF przygotował identyfikację wizualną swoich inicjatyw wspierających fintech, mogliście przeczytać w serwisie cashless.pl.

Fot. flickr.com/CafeCredit.com

KATEGORIA
FINTECHY
UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ
TAGI: KNF, FINTECH

Zapisz się do newslettera

Aby zapisać się do newslettera, należy podać adres e-mail i potwierdzić subskrypcję klikając w link aktywacyjny.

Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji znajdziesz na stronie polityka cookies