Partnerzy strategiczni
MasterCard Visa BLIK
Partnerzy wspierający
KIR ITCARD Polcard
Partnerzy wspierający
Elavon Hitachi Vivus
Partnerzy wspierający
Kontomatik Pekao Wesub
Partnerzy wspierający
LexisNexis Autopay
Partnerzy merytoryczni
Związek Banków Polskich Polska bezgotówkow
Płatności bez PIN do 100 zł? NBP nie mówi nie

Wkrótce bank centralny przeanalizuje wnioski organizacji płatniczych o podniesienie limitu z obecnych 50 do 100 zł

Niedawno pisałem, że jak wynika z nieoficjalnych informacji, organizacje płatnicze wystąpią do Narodowego Banku Polskiego o zgodę na podniesienie z obecnych 50 do 100 zł limitu na transakcje bezgotówkowe kartami bez konieczności autoryzacji kodem PIN. To uzasadnione o tyle, że poziom fraudów płatniczych w Polsce jest bardzo niski, obecny limit na płatności bez PIN-u ustalono ponad 10 lat temu, a w większości krajów Unii Europejskiej obowiązują limity wyższe.

Nie wiem, czy odpowiednie wnioski w tej sprawie zostały już w banku centralnym złożone czy nie. Natomiast zapytałem, co NBP myśli o koncepcji podniesienia limitu. Wczoraj biuro prasowe banku centralnego odpowiedziało na moje pytania. W skrócie: NBP na taki pomysł nie mówi nie, ale jak to też zwykle bywa w oficjalnych komentarzach przed podjęciem jakiejś decyzji – nie opowiada się też jednoznacznie za.

Przeczytajcie także: Limit na płatności bez PIN wreszcie będzie wyższy?

Jak pisze NBP, dane pozyskiwane przez niego od uczestników rynku usług płatniczych jednoznacznie wskazują na dynamiczny wzrost i upowszechnienie się w Polsce płatności kartami z wykorzystaniem funkcji zbliżeniowej – zarówno tych niskokwotowych tj. o wartości poniżej 50 zł, jak i o wartości przekraczającej 50 zł (a więc wymagających potwierdzenia kodem PIN). – W ocenie NBP wysoka akceptacja społeczeństwa dla tego rozwiązania płatniczego wynika przede wszystkim z faktu, iż umożliwia on przeprowadzanie płatności w sposób szybki i wygodny – czytam w odpowiedzi nadesłanej z biura prasowego NBP.

Dalej bank centralny pisze m.in., że uprawnienia do decydowania o zgodzie bądź nie na podniesienie limitu daje mu ustawa o usługach płatniczych. Z kolei unijna dyrektywa PSD II wraz z tzw. RTS-ami (wytyczne techniczne do dyrektywy), która wkrótce zostanie implementowana do polskiego prawa, decyduje, że płatności zbliżeniowe w terminalach POS do kwoty 50 euro lub jej równowartości nie muszą podlegać tzw. silnemu uwierzytelnieniu.

Przeczytajcie także: Zbliżaki wypierane przez płatności mobilne

– W związku z tym NBP, wydając decyzję w sprawie zmiany limitu wartości dla transakcji zbliżeniowych, będzie rozpatrywał tę zmianę kompleksowo, m.in. poprzez pryzmat wpływu tej zmiany na takie aspekty funkcjonowania schematu płatniczego jak prawa i obowiązki uczestników schematu płatniczego oraz użytkowników usług płatniczych (w szczególności w zakresie odpowiedzialności za ewentualne transakcje nieautoryzowane), bezpieczeństwo dokonywania płatności, zasady wydawania, akceptowania i funkcjonowania instrumentu płatniczego, czy zarządzanie ryzykiem w schemacie płatniczym – pisze biuro prasowe banku centralnego.

I dalej: "Mając na względzie planowane zmiany prawne oraz dane statystyczne w zakresie funkcjonowania polskiego systemu płatniczego, NBP pozostaje otwarty na kwestię dotyczącą zmiany wysokości limitu wartości dla transakcji zbliżeniowych bez konieczności potwierdzania ich kodem PIN. Należy jednakże podkreślić, iż zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim jednym z podstawowych zadań NBP jest działanie na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego. W związku z powyższym zwiększenie limitu wartości dla transakcji zbliżeniowych zostanie pozytywnie ocenione przez NBP w przypadku, gdy zmiana ta nie będzie powodować zagrożenia dla stabilności krajowego systemu finansowego, w szczególności nie wpłynie negatywnie na sprawne i bezpieczne funkcjonowanie polskiego systemu płatniczego".

Fot. Ingenico

Zapisz się do newslettera

Aby zapisać się do newslettera, należy podać adres e-mail i potwierdzić subskrypcję klikając w link aktywacyjny.

Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji znajdziesz na stronie polityka cookies