Partnerzy strategiczni
MasterCard Visa BLIK
Partnerzy wspierający
KIR ITCARD Polcard
Partnerzy wspierający
Elavon Hitachi Vivus
Partnerzy wspierający
Pekao Wesub
Partnerzy wspierający
LexisNexis Autopay
Partnerzy merytoryczni
Związek Banków Polskich Polska bezgotówkow
Rzecznik Finansowy a likwidacja szkód: zastrzeżenia do praktyk związanych z działalnością warsztatów partnerskich

Biuro RF przygotowało analizę, która zawiera omówienie regulacji prawnych istotnych dla klientów w kontekście likwidacji szkód oraz analizę problemów sygnalizowanych przez poszkodowanych w związku z ofertami tzw. sieci partnerskich

Rzecznik Finansowy postanowił przyjrzeć się kwestii likwidacji szkód z ubezpieczenia OC komunikacyjnego w związku z działalnością tzw. sieci partnerskich zakładów ubezpieczeń. Efektem tego jest opublikowana dziś analiza problemów zgłaszanych przez poszkodowanych.

Jak zauważa RF, w ostatnich latach wielu ubezpieczycieli zaczęło proponować swoim klientom możliwość zlikwidowania szkody komunikacyjnej w jednym z warsztatów naprawczych, współpracujących z danym zakładem ubezpieczeń w ramach tzw. sieci partnerskiej. Z sygnałów docierających do Rzecznika wynika jednak, że taki model optymalizacji kosztów bywa przyczyną problemów w uzyskaniu pełnego odszkodowania przez poszkodowanych. Na podstawie informacji od klientów RF twierdzi, że w wielu przypadkach mają oni wątpliwości co do tego, jak kształtują się ich uprawnienia w toku postępowania likwidacyjnego w kontekście oferty bezgotówkowej likwidacji szkody.

Przeczytajcie także: RF z propozycją złagodzenia opłat za brak OC

W odpowiedzi na tę potrzebę Biuro RF przygotowało analizę, która zawiera omówienie regulacji prawnych istotnych dla klientów w kontekście likwidacji szkód oraz analizę problemów sygnalizowanych przez poszkodowanych w związku z ofertami tzw. sieci partnerskich ubezpieczycieli. Wśród nich wskazano np. ograniczenie wysokości odszkodowania argumentowane możliwością tańszej naprawy w warsztacie partnerskim. – Rzecznik pragnie podkreślić, że pomimo iż poszkodowany w zdarzeniu drogowym powinien współpracować z zakładem ubezpieczeń i dążyć do minimalizacji rozmiarów szkody, to jednak zasada ta nie może oznaczać ograniczenia jego uprawień. W ocenie Rzecznika narzucanie poszkodowanemu, gdzie i za ile ma naprawić pojazd niespornie niweczyłoby jego bezwzględne uprawnienie do wyboru sposobu likwidacji szkody – czytam w analizie.

Innym problemem jest uzależnianie wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości od przedłożenia przez poszkodowanego faktur lub rachunków potwierdzających naprawę. – Rzecznik stosunkowo często spotyka się również ze skargami klientów ubezpieczycieli na warunkowanie dopłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela przedstawieniem faktur VAT bądź rachunków za naprawę samochodu. (…) Paradoksalnie, pomimo iż zakłady ubezpieczeń przedstawiają poszkodowanym uzasadnienie wypłaconej kwoty bezspornej odszkodowania poprzez przedłożenie hipotetycznej kalkulacji kosztów wykonanej przez likwidatora (i uznają tym samym, że taka symulacja odpowiada realnej stracie majątkowej), to jednocześnie konsekwentnie odmawiają przyznania tego samego statusu kosztorysowi przedstawionemu przez poszkodowanego – zaznacza Rzecznik.

Uwagę RF zwróciły też takie kwestie jak: stawki za roboczogodzinę oraz ceny części zamiennych dostępnych w ofercie ubezpieczyciela w porównaniu do cen rynkowych oraz problem obniżania kwoty odszkodowania z powołaniem się na rabaty przysługujące w sieciach partnerskich.

Przeczytajcie także: KNF vs PIU w kwestii rekomendacji likwidacyjnych

Rzecznik ma nadzieję, że opracowanie zwiększy świadomość poszkodowanych w kwestii praw i obowiązków stron postępowania likwidacyjnego, a także przyczyni się do dopracowania optymalnego standardu, który stanie się podmiotów rynku finansowego w prowadzonych postępowaniach likwidacyjnych.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że nad likwidacją szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych pochylił się także ostatnio KNF. Wydane przez niego rekomendacje likwidacyjne obowiązują ubezpieczycieli od początku listopada. W dużej mierze problematyka poruszana przez Rzecznika pokrywa się z aspektami opisanymi już w rekomendacjach. Skądinąd ich kształt nadal budzi wiele wątpliwości po stronie ubezpieczycieli. Wczoraj na stronie KNF opublikowano Q&A do rekomendacji, które ma pomóc wyjaśnić punkt widzenia nadzoru.

KATEGORIA
UBEZPIECZENIA
UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ

Zapisz się do newslettera

Aby zapisać się do newslettera, należy podać adres e-mail i potwierdzić subskrypcję klikając w link aktywacyjny.

Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji znajdziesz na stronie polityka cookies