Partnerzy strategiczni
MasterCard Visa BLIK
Partnerzy wspierający
KIR ITCARD Polcard
Partnerzy wspierający
Elavon Hitachi Vivus
Partnerzy wspierający
Pekao Wesub
Partnerzy wspierający
LexisNexis Autopay
Partnerzy merytoryczni
Związek Banków Polskich Polska bezgotówkow
KNF zajął stanowisko w sprawie kryptoaktywów. Deklaruje, że uwagi branży zostały uwzględnione

Dokument ma zmniejszyć niepewność regulacyjną związaną z klasyfikacją prawną kryptoaktywów

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała stanowisko w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami (chodzi na przykład o cyfrowe waluty). Dokument ma zmniejszyć niepewność regulacyjną związaną z klasyfikacją prawną kryptoaktywów, co powinno pomóc podmiotom zajmującym się ich oferowaniem, sprzedażą czy organizacją obrotu nimi, a także poprawić sytuację nabywców.

Jak zaznacza KNF, z uwagi na nieuregulowany wprost status prawny aktywów cyfrowych, emisja, nabycie, korzystanie, a także obrót nimi może wiązać się z różnego rodzaju ryzykami, w tym w szczególności brakiem możliwości egzekucji roszczeń związanych z nabyciem danego kryptoaktywa, ryzykiem utraty dostępu do niego czy też znacznego spadku jego wartości.

Przeczytajcie także: KNF uruchamia wirtualną piaskownicę

Stanowisko dotyczy jedynie tych kryptoaktywów, w stosunku do których mają zastosowanie przepisy polskiego prawa (z uwagi na siedzibę emitenta, fizyczną lokalizację m.in. serwerów, siedzibę właściciela platformy obrotu, miejsce zamieszkania lub siedzibę nabywców itp.).

Komisja opisuje poszczególne rodzaje tokenów oraz ich kwalifikację prawną. Szczegółowo omówiono tokeny płatnicze, użytkowe oraz różnego rodzaju tokeny inwestycyjne. Wskazano jednocześnie, że okoliczności faktyczne mogą powodować, że dana aktywność w sferze emisji i obrotu kryptoaktywami będzie podlegać szczególnemu reżimowi formalnoprawnemu (np. będzie się wiązać z koniecznością uzyskania zezwolenia bądź sporządzenia odpowiedniego dokumentu informacyjnego). Opis został uzupełniony o konkretne przykłady wraz z ich oceną.

Przeczytajcie także: Blochchain może pomóc w ratownictwie medycznym

Instytucja przypomina jednak także, że nadal aktualne pozostaje stanowisko wskazujące na wysokie ryzyko związane z inwestowaniem lub powierzaniem środków w ramach ofert nabycia kryptoaktywów, w tym ryzyko utraty części lub całości zainwestowanych środków. A szczególną ostrożność zaleca inwestorom indywidualnym.

Wydanie stanowiska było poprzedzone konsultacjami z branżą. Jak mogliście przeczytać w serwisie cashless.pl, podmioty zaangażowane w działalność związaną z rynkiem kryptowalut negatywnie wypowiadały się na temat projektu dokumentu. KNF zaznacza jednak, że uwzględnił znaczą część zgłoszonych uwag, a niektóre z propozycji, które wykraczały poza pierwotny cel stanowiska, mogą być przedmiotem ewentualnych dalszych prac nad problematyką kryptoaktywów.

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ

Zapisz się do newslettera

Aby zapisać się do newslettera, należy podać adres e-mail i potwierdzić subskrypcję klikając w link aktywacyjny.

Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji znajdziesz na stronie polityka cookies