Partnerzy strategiczni
MasterCard Visa BLIK
Partnerzy wspierający
KIR ITCARD Polcard
Partnerzy wspierający
Elavon Hitachi Vivus
Partnerzy wspierający
Pekao Wesub
Partnerzy wspierający
LexisNexis Autopay
Partnerzy merytoryczni
Związek Banków Polskich Polska bezgotówkow
Igor Zacharjasz z Visy: rozszerzamy działalność Inkubatora Innowacji i wychodzimy poza Polskę

O zakończonej właśnie trzeciej rundzie prac, początkach przygotowań do rundy czwartej oraz planach na przyszłość i pilotażu rozwiązań z poprzednich edycji Inkubatora rozmawiam z Igorem Zacharjaszem, dyrektorem Inkubatora Innowacji Visy w Warszawie, uznanym za Osobowość Fintech 2019

Na jakim etapie znajdują się obecnie prace Inkubatora Innowacji Visy?

Skończyliśmy właśnie trzecią rundę, czyli dwa ostatnie projekty opracowywane w Inkubatorze dotyczące obszaru płatności w e-commerce oraz sposobów na aktywizację konsumentów, którzy z różnych powodów do tej pory nie korzystali z płatności bezgotówkowych w ogóle lub korzystali w ograniczonym stopniu. W tej chwili pracujemy nad raportem podsumowującym wyniki prac. Zaczynamy też powoli planować kolejną rundę. W ramach tych przygotowań będziemy konsultować z bankami i agentami rozliczeniowymi krótką listę pomysłów, która pomoże nam wybrać projekty do czwartej rundy.

Jakie pomysły są wśród tych, które są brane pod uwagę?

Mamy około 25 zagadnień, z różnych kategorii, którymi chcielibyśmy się zająć, np. z obszaru smart cities. Rozważamy też projekty związane z tożsamością czy z pogłębieniem tematów związanych z płatnościami w e-commerce. Ale jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o konkretach bo chcielibyśmy najpierw nasze koncepcje zderzyć z potrzebami instytucji tworzących Inkubator.

Kiedy wystartuje czwarta runda Inkubatora?

Nie mamy jeszcze konkretnego terminu, ale mamy nadzieję na jej uruchomienie jeszcze w tym roku. Spotkanie inicjujące prace organizacyjne w ramach czwartej rundy mamy zaplanowane na koniec października. Start właściwego projektu przewidujemy na koniec listopada. Ostatecznie jednak wszystko zależy od instytucji uczestniczących w naszym przedsięwzięciu i od tego, jak szybko zdołają oddelegować specjalistów do udziału w sesjach Inkubatora.

Proszę opowiedzieć coś więcej na temat wyników prac z trzeciej rundy. Wydaje mi się, że szerzej nie informowaliście jeszcze o tych projektach.

To prawda. O ile w poprzednich rundach opracowywaliśmy projekty konkretnych rozwiązań, jak np. aplikacja do opłacania przejazdów komunikacją miejską lub do płatności za parkowanie, o tyle tym razem wyniki naszej pracy mają charakter rekomendacji dla firm działających w obszarze płatności online i offline. Z punktu widzenia konsumenta są więc one może nieco mniej interesujące, ale za to stanowią cenne źródło wiedzy dla innych uczestników rynku.

Co jest zatem efektem trzeciej rundy Inkubatora Innowacji?

To wyniki naszych badań i zestaw rekomendacji, które mogą pomóc w popularyzacji transakcji bezgotówkowych zarówno w środowisku e-commerce jak i w stacjonarnych sklepach i punktach usługowych. Przykładowo badaliśmy, dlaczego część osób robiąc zakupy w internecie decyduje się na płatność za pobraniem, zamiast płatności elektronicznej, która jest przecież znacznie wygodniejsza.

Przeczytajcie także: MF o split payment w transakcjach kartami

Zaprojektowaliśmy też tzw. payment wall, czyli witrynę jaką może wykorzystać np. sklep internetowy, aby zmaksymalizować udział płatności elektronicznych w realizowanej sprzedaży. Payment wall według naszego wzoru został przygotowany tak, aby pokazać zalety płatności bezgotówkowych.

Innym rezultatem prac Inkubatora Innowacji w trzeciej rundzie jest zestaw rekomendacji dotyczący bankowych aplikacji mobilnych. Wskazaliśmy, jak je projektować, aby zwiększyć transakcyjność użytkowników kart. Z naszych badań wynika bowiem, że duża część stroniących od transakcji bezgotówkowych woli płacić gotówką, bo to ułatwia im zarządzanie domowym budżetem. Zaproponowaliśmy więc pewne rozwiązania możliwe do zastosowania w bankowości mobilnej, które w pewnym stopniu mogą zastąpić tradycyjne, papierowe koperty, na które część konsumentów dzieli co miesiąc swoje środki, aby racjonalnie wydawać pieniądze.

Inną barierą powstrzymującą niektórych konsumentów przed korzystaniem z płatności bezgotówkowych jest obawa o bezpieczeństwo. Nasza rekomendacja dotyczy więc tego, w jaki sposób umieścić w aplikacji mobilnej przycisk ułatwiający zastrzeganie karty, by użytkownik miał do niego łatwy dostęp i pamiętał, że go ma.

Przeczytajcie także: Dyrektor z NBP o roli gotówki i kart w transakcjach płatniczych

Badaliśmy także, jaka jest skłonność do korzystania z bankowości mobilnej u osób, które tego wcześniej nie robiły i jak je do tego skłonić. Wyraźnie widać, że najlepszym sposobem zachęcenia do tego jest aktywność doradców w oddziałach. Wielu klientów niekorzystających z aplikacji bankowych często odwiedza placówki bankowe, by załatwić sprawy, z którymi łatwo poradziliby sobie korzystając z aplikacji. Z naszych badań wynika, że jeśli pracownik oddziału bankowego zachęci klienta do korzystania z aplikacji i pokaże na miejscu, jak ją zainstalować i uruchomić, duża część klientów, którzy przychodzą do placówki np. po to tylko, aby sprawdzić stan konta, przekonuje się, żeby korzystać w tym celu z rozwiązań mobilnych.

Wróćmy jeszcze do wyników drugiej rundy Inkubatora, czyli projektów aplikacji biletowej i parkingowej. Na jakim etapie są dalsze prace nad tymi rozwiązaniami?

Stworzyliśmy koncepcje dwóch aplikacji mobilnych, które mają służyć wygodnemu opłacaniu przejazdów komunikacją publiczną oraz wnoszeniu opłat za postój w miejskich strefach płatnego parkowania. Dalszym etapem jest przeprowadzenie pilotów. Pierwotnie miały one odbyć się w Łodzi i Krakowie. Drugie z tych miast z własnych względów musiało wycofać się z projektu, a na jego miejsce pozyskaliśmy inne miasto. Z obydwoma miastami mamy podpisane listy intencyjne i przygotowujemy się do uruchomienia pilotów.

Inkubator Innowacji jest przedsięwzięciem uruchomionym w Warszawie i dotychczas pracującym na potrzeby polskiego rynku. Czy wyniki jego prac mogą zostać wykorzystane także za granicą?

Inkubator Innowacji jest związany z Polską, ale jesteśmy też otwarci na potrzeby innych rynków. Zaczynamy realizować projekty z partnerami z innych krajów. Poza tym część z dotychczasowych wyników naszych prac ma spory potencjał wynikający z przeniesienia ich na inne rynki. Dotyczy to np. rekomendacji mających na celu zwiększenie liczby transakcji bezgotówkowych w handlu internetowym. Zachowania polskich konsumentów są w tym obszarze zbieżne z zachowaniem konsumentów za południową granicą Polski, np. w Czechach czy na Słowacji.

Dziękuję za rozmowę

KATEGORIA
NASZ GOŚĆ
UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ

Zapisz się do newslettera

Aby zapisać się do newslettera, należy podać adres e-mail i potwierdzić subskrypcję klikając w link aktywacyjny.

Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji znajdziesz na stronie polityka cookies