Partnerzy strategiczni
MasterCard Visa BLIK
Partnerzy wspierający
KIR ITCARD Polcard
Partnerzy wspierający
Elavon Hitachi Vivus
Partnerzy wspierający
Pekao Wesub
Partnerzy wspierający
LexisNexis Autopay
Partnerzy merytoryczni
Związek Banków Polskich Polska bezgotówkow
Badanie Visy: na zagraniczne wyjazdy wkrótce będziecie wydawać prawie dwa razy więcej niż dziś

W 2025 roku 1,4 mln polskich rodzin ma wyjeżdżać na wakacje za granicę przynajmniej raz w roku

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez agencję Oxford Economics na zlecenie organizacji Visa, na całym świecie w ciągu dziesięciu najbliższych lat liczba rodzin mogących pozwolić sobie na wyjazd za granicę przynajmniej raz w roku wzrośnie w porównaniu z sytuacją z roku 2015 o ponad jedną trzecią. Będzie ich 282 mln. W tym samym czasie wydatki na międzynarodowe podróże urosną o ponad 50 proc. i osiągną równowartość prawie 1350 mld euro.

Przeczytajcie także: Już możecie zarejestrować kartę w Visa Checkout

Na tle świata turystyka zagraniczna wśród Polaków ma rozwijać się jeszcze szybciej. Otóż badanie Visy wskazuje, iż liczba gospodarstw domowych planujących przynajmniej jeden wyjazd z kraju na wakacje wzrośnie niemal o połowę – będzie ich 1,4 mln. Wydatki Polaków na międzynarodowe podróże wzrosną w tym czasie o ponad 90 proc. i osiągną wartość 10,7 mld euro.

Co ma uzasadniać takie wzrosty? Eksperci są zdania, iż wpływ na popularność zagranicznych wojaży będą miały zmiany zachodzące w społeczeństwach. Chodzi przede wszystkim o rosnącą liczebność klasy średniej, którą będzie stać na sfinansowanie wakacji, coraz szerszy dostęp do internetu pozwalający krzewić wiedzę o świecie, poprawiającą się infrastrukturę transportową oraz rosnącą grupę osób starszych dysponujących większą ilością wolnego czasu.

Przeczytajcie także: Pogłębia się zapaść na rynku kredytówek

W celu oszacowania liczby gospodarstw domowych, których członkowie podróżowali za granicę, zestawiono liczbę użytkowników kart Visa w danym kraju dokonujących co najmniej jednej transakcji w tradycyjnym punkcie sprzedaży za granicą, z ogólną liczbą wszystkich aktywnych użytkowników kart Visa w tym kraju. Uzyskane liczby – które po dokonanej korekcie stały się reprezentatywne dla całej populacji danego kraju, bez względu na metody płatności stosowane przez gospodarstwa domowe – zostały następnie wykorzystane w procesie prognozowania przez Oxford Economics.

Dla obliczenia częstotliwości podróży zagranicznych i udziałów poszczególnych grup wiekowych i dochodowych wykorzystano dane sondażowe na temat wieku i dochodów wyjeżdżających za granicę w wybranych 10 krajach. Dane te zostały następnie ekstrapolowane na szerszą grupę krajów, sklasyfikowanych jako rynki rozwinięte lub wschodzące. Oszacowane udziały w ruchu podróżnym zostały następnie zestawione z rozkładem dochodów ludności i strukturą wiekową w każdym kraju.

KATEGORIA
KARTY
UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ

Zapisz się do newslettera

Aby zapisać się do newslettera, należy podać adres e-mail i potwierdzić subskrypcję klikając w link aktywacyjny.

Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji znajdziesz na stronie polityka cookies