Partnerzy strategiczni
MasterCard Visa BLIK
Partnerzy wspierający
KIR ITCARD Polcard
Partnerzy wspierający
Elavon Hitachi Vivus
Partnerzy wspierający
Pekao Wesub
Partnerzy wspierający
LexisNexis Autopay
Partnerzy merytoryczni
Związek Banków Polskich Polska bezgotówkow
Biznes powinien być inicjatorem zmian!

Felietonem Marty Życińskiej rozpoczynamy cashlessowy Pride Week. Już w ten czwartek publikacja Rankingu instytucji finansowych dbających o równość zawodową i społeczną osób LGBT+

W pracy spędzamy średnio połowę życia. Wyobraźmy sobie, że przez ten czas nie możemy swobodnie mówić o tych, których kochamy i z którymi dzielimy troski oraz wspólne marzenia. Co więcej, nie czujemy się komfortowo, gdy ktoś zapyta nas "co robił_ś w weekend", "z kim spędził_ś święta?". Przy każdym pytaniu szukamy małych kłamstewek, aby wybrnąć z sytuacji.

Brzmi nieprawdopodobnie? Raport Sytuacja społeczna osób LGBT+ w Polsce pokazuje, że większość osób nieheteroseksualnych nie przyznaje się do swojej orientacji seksualnej w miejscach pracy. Wśród wszystkich odpowiadających, ukrywanie tożsamości wobec współpracowników zadeklarowało 49,6 proc. badanych, wobec przełożonych ponad 70 proc. Średnio co dziesiąta osoba społeczności LGBT+ przyznała, że w ciągu ostatnich 3 lat doświadczyła gorszego traktowania w pracy ze względu na swoją tożsamość płciową lub orientację seksualną.

Przeczytajcie także: Mastercard i Citi ułatwiają sadzenie lasu

Tak jak szkoła i dom rodzinny kształtują światopogląd dzieci, tak miejsca pracy, polityka przedsiębiorstwa i kultura organizacji wpływają na postawy pracowników – i to nie tylko wtedy, kiedy spędzają czas w biurze. Wiele zachowań, które tolerujemy lub upowszechniamy w pracy przekłada się na to, co robimy "po godzinach" i jak czujemy się po wyjściu z biura. Biznes ma wpływ na światopogląd i może być liderem zmian społecznych – również w obszarze promowania różnorodności, czyli szacunku do drugiego człowieka, bez względu na jego orientację seksualną, tożsamość, płeć, wiek, czy zajmowane stanowisko. 55 proc. respondentów, którzy wzięli udział w badaniu Kantar uważa, że firmy mogą zrobić więcej w kwestii rozwiązywania problemów społecznych niż rząd. Na naszych barkach, liderów firm, spoczywa zatem duża odpowiedzialność – nie tylko za wyniki finansowe i biznesowe organizacji, ale również za to, jakie tworzymy środowisko pracy.

Odpowiedzialne firmy w teorii, a jak wygląda praktyka?

Tylko 28 proc. badanych przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego zadeklarowało, że w miejscu pracy mogło mówić o swoim życiu prywatnym równie swobodnie jak osoby heteroseksualne lub cispłciowe. Tymczasem hołdowanie takim wartościom jak równość społeczna, tolerancja i szacunek do każdego pracownika – bez względu na różnice seksualne, płciowe i nie tylko – deklaruje zdecydowana większość organizacji. Czy to oznacza, że wiele z tych założeń to tylko wpisane w wewnętrzne regulacje puste frazesy? A może niedoścignione jeszcze cele? W praktyce, środowisko pracy może wyglądać zupełnie inaczej, a "przyjazna firma" dla osób LGBT+ może być miejscem, gdzie czują się dyskryminowani lub wykluczeni.

Trudno nam wyobrazić sobie, że w odpowiedzialnych firmach na kwestie awansu, podwyżki, czy premii może wpłynąć jakikolwiek inny czynnik niż kompetencje, umiejętności i wyniki zawodowe pracownika. Liderzy i liderki mają wpływ na politykę organizacji i jej wewnętrzne regulacje – mogą kształtować równe, sprawiedliwe i inkluzyjne zasady promujące te wartości i postawy. Tymczasem, jak pokazuje badanie Antal, około 1/5 respondentów stwierdza, że w ich organizacjach nie ma określonych sformalizowanych zasad dotyczących różnorodności. Kolejne 24 proc. ankietowanych nie wie o ich funkcjonowaniu. To ogromna strata dla takich podmiotów ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia dyskryminujących zachowań, które mogą podważyć wiarygodność firmy i wpłynąć na postrzeganie jej przez pracowników i konsumentów.

Istotnym czynnikiem jest również kultura i atmosfera w pracy, którą kształtują także pracownicy poprzez swoje rozmowy kuluarowe, opinie, światopoglądy. Wiele dyskryminujących zachowań może być inicjowanych nieświadomie i wynika np. ze stereotypów oraz utartych kulturowo i społecznie uprzedzeń. W badaniu Kantar, co piąty respondent przyznał, że dostrzega przejawy dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu pracy. 58 proc. ankietowanych twierdzi, że płeć ma wpływ na możliwość awansu w finansach. 68 proc. uczestniczek badania "30% Club" przyznało, że w swojej dotychczasowej pracy zetknęło się z komentarzami dotyczącymi ich wyglądu. Mądra polityka zatrudnienia pozwala już na etapie rekrutacji dobierać do organizacji osoby, które wyznają podobne wartości, co może zminimalizować wystąpienie nieświadomych i nieintencyjnych zachowań dyskryminujących.

Zmiany zaczynają się na własnym podwórku

W 2022 r. Mastercard przeprowadził badanie "True Name", aby zebrać doświadczenia osób identyfikujących się jako niebinarne płciowo. Wyniki naszego badania pokazały, że 43 proc. Polaków woli pracować w firmie, w której akceptowane są osoby niebinarne. 55 proc. wszystkich konsumentów uważa natomiast, że ważne jest, aby firmy i organizacje zwracały się do nich w sposób szanujący ich tożsamość. 34 proc. osób niebinarnych uważa natomiast za irytujące, gdy ich płeć jest podana na dowodzie osobistym czy karcie płatniczej. Podeszliśmy do tej kwestii odpowiedzialnie i choć nie mamy wpływu na regulacje urzędowe, to mamy wpływ na to, jak wyglądają karty płatnicze naszych klientów. Dlatego, w 2022 r. wprowadziliśmy funkcję True Name, dzięki której użytkownik może umieścić na swojej karcie płatniczej wybrane przez siebie imię.

Przeczytajcie także: Mastercard rezygnuje z jednorazowego plastiku

Idealne miejsce pracy nie istnieje, tak jak nie istnieje idealny świat. W Mastercard wierzymy jednak, że tworzymy środowisko pracy, w którym każdy może być sobą oraz ma równe szanse i możliwości ku temu, aby uwolnić swój potencjał. 88 proc. pracowników Mastercard uważa, że w organizacji wszyscy traktowani są równo i każdy bez względu na różnice, ma szansę odnieść sukces. Od dawna jako firma wspieramy i promujemy również prawa osób LGBT+ na całym świecie. Jesteśmy jedną z 14 firm, które utworzyły Open For Business – nieformalną organizację wspierającą osoby LGBT+. Ponadto, inicjujemy wiele działań wewnętrznych adresowanych do środowisk mniejszościowych, jak np. program Letters to my Younger Self – cykl osobistych opowieści od pracowników LGBT+ dla młodszych, aby mogli porozmawiać o odporności i radzeniu sobie z mogącymi spotkać ich w życiu trudnymi sytuacjami.

Nasze praktyki zostały zauważone. W 2022 roku Mastercard został uznany przez Stonewall za Top 100 Employer for LGBTQIA+ people. Organizacja DiversityInc uplasowała Mastercard na pierwszym miejscu w rankingu 50 najlepszych firm pod względem różnorodności, doceniając nasze wysiłki na rzecz zapewnienia równych szans i możliwości oraz działań na rzecz zwiększenia innowacyjności i wpływu.

Fot. Gerd Altmann /pixabay.com/

KATEGORIA
FELIETONY
UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ
Marta Życińska
Dyrektorka generalna polskiego oddziału Mastercard Europe
Aktywny od:26.06.2023 · Dodał(a): 1 artykuł

Inne artykuły tego autora

Zapisz się do newslettera

Aby zapisać się do newslettera, należy podać adres e-mail i potwierdzić subskrypcję klikając w link aktywacyjny.

Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji znajdziesz na stronie polityka cookies