Partnerzy strategiczni
MasterCard Visa BLIK
Partnerzy wspierający
KIR ITCARD Polcard
Partnerzy wspierający
Elavon Hitachi Vivus
Partnerzy wspierający
Pekao Wesub
Partnerzy wspierający
LexisNexis Autopay
Partnerzy merytoryczni
Związek Banków Polskich Polska bezgotówkow
Bancassurance w I poł. 2023 r. Banki przyniosły ubezpieczycielom o 9 proc. składki więcej niż rok wcześniej

W ubezpieczeniach na życie przypis wzrósł o 16 proc., ale w ubezpieczeniach majątkowych zmalał o 2 proc.

Polska Izba Ubezpieczeń zaprezentowała raport dotyczący sprzedaży ubezpieczeń w bankach w I półroczu 2023 r. W tym okresie przypis składki wyniósł 2,94 mld zł, co odpowiada wzrostowi o prawie 9 proc. względem pierwszego półrocza 2022 r.

Jeśli chodzi o ubezpieczenia na życie, to od stycznia do czerwca 2023 r. banki zebrały 1,8 mld zł składki, czyli o ponad 16 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Udział bancassurance w ogóle składki z ubezpieczeń życiowych wyniósł 16 proc. (wzrost o 1,2 p. proc.).

Przeczytajcie także: mPay chce zaoferować ubezpieczenia od KUKE

Na produkty inwestycyjne klienci banków wydali 600 mln zł. To aż o 51 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednak jest to zaledwie częściowe odbicie po drastycznym spadku w roku 2022 r. Podczas gdy po I połowie 2021 r. przypis składki z ubezpieczeń inwestycyjnych wynosił 1,07 mld zł, to po I połowie 2022 r. było to już tylko niespełna 0,4 mld zł. W dużej mierze był to wynik interwencji nadzoru, po której wycofanych zostało z oferty wiele produktów, a także wynikający ze wzrostu stóp procentowych spadek liczby udzielanych kredytów, do których produkty ubezpieczeniowe są dosprzedawane.

Z kolei do zaobserwowanego w tym roku odbicia w dużej mierze przyczyniła się zwiększona sprzedaż tzw. endowmentów (ubezpieczeń na życie o celu ochronno-oszczędnościowym, w ramach którego umowa zakłada wypłatę określonej sumy w razie śmierci ubezpieczeniowego, ale i wypłatę świadczenia w razie jego dożycia do określonego wieku).

Składka ochronna po raz kolejny wzrosła. W omawianym okresie wynosiła 1,2 mld zł. To o 5 proc. więcej niż w pierwszych sześciu miesiącach 2022 r.

Jeśli chodzi o ubezpieczenia majątkowe, to banki przyniosły ubezpieczycielom 1,14 mld zł składki. To o 2 proc. mniej niż rok wcześniej. Udział składki pozyskanej przez banki w sprzedaży ubezpieczeń majątkowych wyniósł 4,1 proc. (spadek o 0,5 p. proc. w porównaniu do I poł. 2022 r.). Wzrosła natomiast liczba polis. Na koniec II kw. 2023 r. było ich 20,8 mln, a rok wcześniej 18,6 mln.

Przeczytajcie także: PKO Ubezpieczenia rozpycha się w bancassurance

Pozytywnie na wynik bancassurance w zakresie ubezpieczeń majątkowych wpłynęła sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych w bankach. Sprzedaż ubezpieczeń OC i transportowych wzrosła o 23 proc. (do 209 mln zł), a ubezpieczeń casco o 50 proc. (do 70 mln zł). W porównaniu do I półrocza 2022 r. wzrósł również przypis z grup 7 i 8, czyli głównie ubezpieczeń mieszkań – o 8 proc. (do 374 mln zł). Spadła natomiast składka z ubezpieczeń wypadkowych – rok temu było to 330 mln zł, a w pierwszych sześciu miesiącach tego roku 257 mln zł.

KATEGORIA
UBEZPIECZENIA
UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ

Zapisz się do newslettera

Aby zapisać się do newslettera, należy podać adres e-mail i potwierdzić subskrypcję klikając w link aktywacyjny.

Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji znajdziesz na stronie polityka cookies