Partnerzy strategiczni
MasterCard Visa BLIK
Partnerzy wspierający
KIR ITCARD Polcard
Partnerzy wspierający
Elavon Hitachi Vivus
Partnerzy wspierający
Pekao Wesub
Partnerzy wspierający
LexisNexis Autopay
Partnerzy merytoryczni
Związek Banków Polskich Polska bezgotówkow
PIU i ZBP pracują nad dobrymi praktykami w zakresie sprzedaży ubezpieczeń w bankach. Nad samoregulacją czuwa KNF

Podczas X Kongresu PIU przedstawiciele Izby, ZBP i KNF przedstawili główne obszary, które mają zostać uwzględnione w samoregulacji

Polska Izba Ubezpieczeń i Związek Banków Polskich pracują nad dokumentem zawierającym dobre praktyki w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu i pożyczki (credit protection insurance, CPI). Informację o tym przedstawiciele instytucji przekazali podczas trwającego właśnie w Sopocie X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Samoregulacja opracowywana jest w porozumieniu z KNF-em, a jej celem jest poprawa jakości produktów ubezpieczeniowych i sposobu ich sprzedaży przez banki.

Przeczytajcie także: Spadki w bancassurance

Ostateczny dokument ma ujrzeć światło dzienne w październiku tego roku. Będzie regulował osiem obszarów: tworzenie produktów CPI, wprowadzenie ich do obrotu oraz dystrybucję, odpowiedzialność banku za jej jakość, obsługę, monitoring, nadzór zakładów ubezpieczeń nad dystrybucją, mechanizmy mające zapewnić odpowiednią wartość dla klienta oraz kwestię wynagrodzeń. – Oznacza to, że ubezpieczyciele i dystrybutorzy ubezpieczeń ustalą zestaw parametrów, mających wpływ na wartość produktu dla klienta. Te parametry będą stale monitorowane w trakcie życia produktu, co pozwoli na podejmowanie odpowiednich działań, by zagwarantować odpowiednią wartość produktu dla klienta – wskazał Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

– Samoregulacja obejmie kilka istotnych obszarów, od tworzenia produktu CPI, wprowadzania go do obrotu, po obsługę i monitorowanie. Istotnym obszarem, który chcemy uregulować jest też metoda kształtowania wynagrodzenia dystrybutora – zaznaczył Tadeusz Białek, prezes zarządu ZBP. Przypomniał także, że to nie pierwsza wspólna inicjatywa samoregulacyjna branż bankowej i ubezpieczeniowej. Ale choć te dwa środowiska mają już doświadczenia z wypracowywania dobrych praktyk dla swojej wspólnej działalności, to i tak kolejna samoregulacja jest dużym wyzwaniem – jak podał Jan Grzegorz Prądzyński, pracuje nad nią kilkaset osób po stronie ubezpieczycieli i banków.

Przeczytajcie także: Europa i Millennium z 10-letnią umową dystrybucyjną

Warto dodać, że w KNF-ie trwają obecnie prace nad nowelizacją Rekomendacji U (regulującej sprzedaż ubezpieczeń poprzez bancassurance). Wspólny rynkowy standard, opracowywany przez PIU i ZBP, ma być uzupełnieniem dokumentu, który wyda nadzór. Jedną z najistotniejszych zmian ma być wprowadzenie tzw. minimalnej wartości dla klienta, przez którą rozumiana jest taka konstrukcja produktów, aby na odszkodowania i świadczenia dla klientów przeznaczane było co najmniej 30 proc. zebranej składki.

Dobre praktyki będą też odpowiedzią na oczekiwania europejskiego nadzoru ubezpieczeniowego (EIOPA), który w zeszłym roku skierował do ubezpieczycieli i banków ostrzeżenie dotyczące konieczności wprowadzenia większej wartości polis CPI dla klienta.

Co ciekawe, przedstawiciele wszystkich trzech instytucji, a więc PIU, ZBP i nadzoru reprezentowanego przez Krystiana Wierciocha, zastępcę przewodniczącego KNF, podkreślali wysoką jakość współpracy między tymi trzema środowiskami – zarówno w kwestii prac nad dobrymi praktykami, jak i w rozmowach na temat ostatecznego kształtu Rekomendacji U. To z perspektywy ubezpieczycieli duża zmiana względem prac nad poprzednią regulacją, która dotknęła branżę, czyli rekomendacjami dotyczącymi likwidacji szkód komunikacyjnych, kiedy to strona ubezpieczeniowa zarzucała nadzorcy brak dialogu.

KATEGORIA
UBEZPIECZENIA
UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ

Zapisz się do newslettera

Aby zapisać się do newslettera, należy podać adres e-mail i potwierdzić subskrypcję klikając w link aktywacyjny.

Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji znajdziesz na stronie polityka cookies