Partnerzy strategiczni
MasterCard Visa BLIK
Partnerzy wspierający
KIR ITCARD Polcard
Partnerzy wspierający
Elavon Hitachi Vivus
Partnerzy wspierający
Pekao Wesub
Partnerzy wspierający
LexisNexis Autopay
Partnerzy merytoryczni
Związek Banków Polskich Polska bezgotówkow
Moody's Analytics dla Visy: im szybciej rosną płatności elektroniczne tym w gospodarce jest lepiej

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Visa Inc. wynika, że dzięki rozwojowi płatności bezgotówkowych od 2011 roku polski PKB wzrósł o 4,3 mld dolarów

Moody's Analytics zbadał wpływ płatności elektronicznych na wzrost gospodarczy w 70 krajach świata. Analiza objęła lata 2011-2015. Specjaliści wyliczyli, że w tym okresie, dzięki upowszechnieniu się bezgotówkowych form płatności, produkt krajowy brutto wzrósł w badanych gospodarkach łącznie o 296 mld dolarów.

Jak mówi Mark Zandi, główny ekonomista Moody's Analytics, płatności elektroniczne stymulują gospodarkę ponieważ są ważnym czynnikiem generującym wzrost konsumpcji. Tym samym pozytywnie wpływają na produkcję i zatrudnienie a w efekcie i na poziom PKB.

Przeczytajcie także: Duży wzrost płatności kartami w internecie

W raporcie na temat przeprowadzonego badania pt. "Wpływ płatności elektronicznych na wzrost gospodarczy" możemy przeczytać, że na całym obszarze 70 badanych krajów wzrost udziału płatności elektronicznych w całości wydatków konsumpcyjnych ludności o 1 proc. przynosi średni roczny wzrost spożycia dóbr i usług o ok. 104 mld dolarów. Przy innych czynnikach niezmienionych, przekłada się to na średnie roczne przyrosty PKB o 0,04 proc. w rezultacie korzystania z kart płatniczych.

Ponieważ konsumpcja rośnie zwykle szybciej w gospodarkach wschodzących, kraje te mogą zyskać najwięcej na popularyzacji kart. Ponadto tam, gdzie liczba płatności kartami rosła najszybciej, ich wpływ na wzrost gospodarczy był największy. I tak np. karty płatnicze przyczyniły się do zwiększenia PKB na Węgrzech średnio o 0,25 proc. rocznie, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich o 0,23 proc., w Chile o 0,23 proc., w Irlandii o 0,20 proc., a w Polsce i w Australii o 0,19 proc.

Polska znalazła się wśród krajów, które najbardziej skorzystały na rozwoju płatności elektronicznych. W analizowanym okresie ich popularyzacja dodała do krajowego PKB równowartość 4,3 mld dolarów. Wkład rozwoju płatności kartami we wzrost polskiego PKB w latach 2011-2015 na poziomie średnio 0,19 proc. rocznie to niemal dwukrotnie więcej niż średnia dla wszystkich 70 krajów wziętych pod uwagę w badaniu. Według raportu Moody’s Analytics zwiększenie obrotu bezgotówkowego doprowadziło do powstania w Polsce średnio ponad 30 tys. nowych miejsc pracy w każdym roku analizowanego okresu.

Przeczytajcie także: Maleje lęk przed płatnościami bezgotówkowymi

Wyniki badań wskazują również na korzystny wpływ, jaki odejście od gotówki wywiera na stan finansów państwa oraz na tworzenie bardziej stabilnego i otwartego otoczenia biznesowego. Płatności bezgotówkowe pozwalają zmniejszyć zakres szarej strefy gospodarczej z jej nierejestrowanymi transakcjami gotówkowymi. – Wyniki badań utwierdzają nas w przekonaniu o korzyściach, jakie płatności elektroniczne przynoszą światowej i polskiej gospodarce. Dlatego uważamy, że rządowy program cyfryzacji państwa jest bardzo potrzebny – powiedziała Małgorzata O’Shaughnessy, dyrektor zarządzająca regionem Europy Środkowo-Wschodniej, Visa Europe.

Badania wykazały, że rozwój płatności elektronicznych sam w sobie oczywiście nie wystarczy do zwiększenia dobrobytu kraju. By uzyskać jak najlepszy efekt, potrzebny jest również rozwinięty system finansowy i zdrowa gospodarka. Na poziomie makroekonomicznym autorzy raportu zalecają, żeby – z myślą o upowszechnianiu obrotu bezgotówkowego – władze państwowe ograniczały krępujące przepisy do niezbędnego minimum, sprzyjały tworzeniu rozwiniętej infrastruktury finansowej oraz wspierały wzrost konsumpcji. Wyniki badania oraz dodatkowe materiały (w wersji anglojęzycznej) dostępne są na stronie: www.visa.com/moodysanalytics.

KATEGORIA
KARTY
UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ

Zapisz się do newslettera

Aby zapisać się do newslettera, należy podać adres e-mail i potwierdzić subskrypcję klikając w link aktywacyjny.

Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji znajdziesz na stronie polityka cookies