Partnerzy strategiczni
MasterCard Visa BLIK
Partnerzy wspierający
KIR ITCARD Polcard
Partnerzy wspierający
Elavon Hitachi Vivus
Partnerzy wspierający
Pekao Wesub
Partnerzy wspierający
LexisNexis Autopay
Partnerzy merytoryczni
Związek Banków Polskich Polska bezgotówkow

Regulamin serwisu Cashless.pl

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu Cashless.pl, zwanego dalej Serwisem, przez Użytkowników oraz rolę Administratora Serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. „Serwis” oznacza stronę internetową znajdującą się pod adresem cashless.pl wraz ze wszelkimi podstronami.
3. Administratorem Serwisu jest firma Cashless spółka cywilna, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Odkrytej 48B lok. 302, 03-140 Warszawa, NIP 5242775144.
4.  Użytkownikiem jest każda osoba, która odwiedza stronę główną lub którąkolwiek z podstron Serwisu.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu a informację o tym zamieści w Serwisie w postaci odpowiedniego komunikatu.
6. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.

Warunki techniczne korzystania z Serwisu

1. Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego, umożliwiającego wyświetlanie stron internetowych.
2. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych.
3. Serwis może wyświetlać reklamy.

Prawo autorskie

1. Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawami autorskimi.
2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek. Dozwolone jest podawanie linków bezpośrednio do strony głównej lub podstron Serwisu, zawierającego artykuły.
3. Użytkownik dokonujący publikacji treści w ramach komentarzy oświadcza, że posiada do nich pełne prawa.
4. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie odpowiedzialność wynikającą z naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku publikacji treści w Serwisie.
5. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w serwisie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Użytkownik publikuje je dobrowolnie i nieodpłatnie i zachowuje pełnię praw autorskich do publikowanych przez siebie treści.
6. Administrator Serwisu oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich przez Użytkowników.
7. Znajdujące się w serwisie zdjęcia są na licencji CC.

Prawa i obowiązki użytkownika

1. Internauta nabywa status Użytkownika wraz z uruchomieniem w przeglądarce internetowej strony głównej lub jakiejkolwiek podstrony Serwisu.
2. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz polskiego prawa.
3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa oraz dobrych obyczajów, m.in. poprzez powstrzymywanie się od publikacji treści naruszających dobra osobiste lub uczucia innych Użytkowników, treści wulgarnych, dyskryminujących, obscenicznych, naruszających granice dobrych obyczajów, poufnych lub w inny sposób naruszających przepisy polskiego prawa.
4. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe działanie Serwisu. Mowa w szczególności o zamieszczaniu spamu, reklam w sposób nieuzgodniony z Administratorem Serwisu, ataków hakerskich, itp.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które będą naruszały niniejszy Regulamin.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Serwisu Użytkownikom, którzy nagminnie łamią postanowienia Regulaminu, a w przypadku łamania przepisów obowiązującego w Polsce prawa lub działania na szkodę Serwisu - do podjęcia stosownych działań.

Newsletter

1. Newsletter w Serwisie Cashless.pl, zwany dalej Newsletterem, jest bezpłatną i bezterminową usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o najnowszych tekstach w Serwisie, poprzez wysyłanie linków drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
2. W celu świadczenia usługi Newsletter Serwis pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej (e-mail).
3. Z chwilą zarejestrowania adresu e-mail Użytkownika w bazie Serwisu, pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter.
4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych podanych w procesie rejestracji.
5. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania usługi Newsletter, jeśli będzie to niezbędne ze względów technicznych, lub całkowitego, bez podania przyczyny.
6. Serwis oświadcza, że podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Ochrona prywatności

Serwis wykorzystuje pliki cookies zgodnie z dyspozycją ustawy Prawo telekomunikacyjne z dn. 16 lipca 2004 roku. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub ograniczyć warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu Serwisu jak również jego zamknięcia bez uprzedniego zawiadomienia.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich w zakresie naruszania prawa na łamach serwisu w drodze publikacji treści.
3. Administrator oświadcza, iż w Serwisie znajdują się rekomendacje, zamieszczane przez autorów w dobrej wierze. Jednakże Administrator nie bierze odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkowników na podstawie tych rekomendacji.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w serwisie.
2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji znajdziesz na stronie polityka cookies