Partnerzy strategiczni
Partnerzy wspierający
Partnerzy wspierający
Partner merytoryczny

Kategorie jednostek uczestnictwa - na czym polegają różnice pomiędzy nimi?

Jeśli zdecydowaliście się na inwestycję w fundusze, zapewne możecie zastanawiać się, dlaczego niektóre z nich zbywane są bez ograniczeń, a inne np. tylko w ramach IKE czy IKZE

Na początek warto wyjaśnić, że jednostka uczestnictwa w funduszach to podstawowa jednostka określająca wartość udziału w aktywach netto funduszu inwestycyjnego. Na takie jednostki są zamieniane wpłacane przez Was do funduszu inwestycyjnego pieniądze. Wartość inwestycji w fundusz jest wówczas obliczana jako iloczyn posiadanych jednostek uczestnictwa i ich aktualnej wartości – wycena jednostek funduszy otwartych jest dokonywana przez fundusz nie rzadziej niż raz na 7 dni. Informacje o wartościach jednostek uczestnictwa są publikowane w prasie lub na stronach internetowych funduszy.

Przeczytajcie także: Zaoferują odroczone płatności, ale nie zapytają o hasło do konta

Postanowiłem zapytać Przemysława Rodka, eksperta NN TFI czym są kategorie jednostek uczestnictwa i jakie są pomiędzy nimi różnice. – W ramach jednego funduszu macie najczęściej do czynienia z kilkoma kategoriami jednostek. Co ważne ulokowane w nie pieniądze inwestowane są wedle tej samej polityki inwestycyjnej. Różnią się natomiast wysokością pobieranych opłat. Wartość opłaty za zarządzanie (której wysokość jest różna dla różnych kategorii jednostek uczestnictwa) jest uwzględniona w wycenie jednostki. Dlatego właśnie, jeśli chcecie zobaczyć wyniki swojego funduszu ważny jest wybór kategorii jednostki, którą nabyliście. W ramach jednego funduszu, jego wyniki mogą się różnić dla różnych kategorii jednostek – wyjaśnia Przemysław Rodek.

Przeczytacie także: Udział akcji w portfelu a horyzont inwestycyjny 

Ważne jest również to, że kategorie jednostek różnią się między sobą również dostępnością. Kiedy sam inwestowałem, w ramach bezpośredniej inwestycji w fundusz NN TFI miałem do wyboru tylko kategorię jednostki A – oznaczoną "zbywane bez ograniczeń". Natomiast w przypadku produktów emerytalnych, czyli IKE i IKZE możecie nabyć wyłącznie jednostki oznaczone symbolem K "zbywane w ramach IKE i IKZE". – Warto tutaj zaznaczyć, że wartość opłaty za zarządzanie dla funduszy w ramach kategorii K jest niższa od tej dostępnej w ramach kategorii A. Właśnie dlatego, że opłata za zarządzanie dla kategorii K jest niższa, wyniki funduszy dostępnych w ramach tej kategorii są wyższe od wyników funduszy dostępnych w ramach kategorii A. Pozostałe kategorie jednostek dostępne są m.in. u naszych dystrybutorów lub w ramach pozostałych produktów emerytalnych (PPE, PPI) – dodaje Przemysław Rodek.

Na koniec podzielę się z Wami wynikami, jakie udało mi się osiągnąć w ramach mojej inwestycji. Choć ostatnio pisałem o sporych wzrostach wartości zakupionych przeze mnie funduszy, dziś zerkając poprzez aplikację mobilną NN TFI na konto zauważyłem stratę  - 7,50 złotych. Co ciekawe, to wcale nie Fundusz NN Akcji radzi sobie tak słabo, ale dwa fundusze o średnim ryzyku. Liczę jednak, że w ciągu następnych tygodni stan mojego portfela się poprawi.

Zostaw komentarz

Partnerem akcji jest:

Wielki eksperyment inwestycyjny Cashless

Akcja edukacyjna Cashless. Czytajcie blogi Piotra i Tomka, obserwujcie ich pierwsze kroki w świecie funduszy inwestycyjnych.

Tomasz Jurczak

Uczy się inwestować z NN TFI

Inne artykuły

Oni uczą się inwestować

Podpowiada

Przemysław Rodek Przemysław Rodek Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku finanse i rachunkowość, specjalność inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa. W NN Investment Partners TFI jest ekspertem ds. analiz rynkowych.

Newsletter NN TFI

Najnowsze informacje prosto na Twojego maila.
Wystarczy się zapisać.

Zapisz się do newslettera

Cashless na Youtube

Q5mv9oSMmys
Nie możecie się dostać na konto? Karta nie działa? Awaria w banku? Chcecie się podzielić informacją, która może być ciekawa dla innych? Napiszcie do nas.