Partnerzy strategiczni
Partnerzy wspierający
Partnerzy wspierający
Partner merytoryczny

Kategorie jednostek uczestnictwa - na czym polegają różnice pomiędzy nimi?

Jeśli zdecydowaliście się na inwestycję w fundusze, zapewne możecie zastanawiać się, dlaczego niektóre z nich zbywane są bez ograniczeń, a inne np. tylko w ramach IKE czy IKZE

Na początek warto wyjaśnić, że jednostka uczestnictwa w funduszach to podstawowa jednostka określająca wartość udziału w aktywach netto funduszu inwestycyjnego. Na takie jednostki są zamieniane wpłacane przez Was do funduszu inwestycyjnego pieniądze. Wartość inwestycji w fundusz jest wówczas obliczana jako iloczyn posiadanych jednostek uczestnictwa i ich aktualnej wartości – wycena jednostek funduszy otwartych jest dokonywana przez fundusz nie rzadziej niż raz na 7 dni. Informacje o wartościach jednostek uczestnictwa są publikowane w prasie lub na stronach internetowych funduszy.

Przeczytajcie także: Zaoferują odroczone płatności, ale nie zapytają o hasło do konta

Postanowiłem zapytać Przemysława Rodka, eksperta NN TFI czym są kategorie jednostek uczestnictwa i jakie są pomiędzy nimi różnice. – W ramach jednego funduszu macie najczęściej do czynienia z kilkoma kategoriami jednostek. Co ważne ulokowane w nie pieniądze inwestowane są wedle tej samej polityki inwestycyjnej. Różnią się natomiast wysokością pobieranych opłat. Wartość opłaty za zarządzanie (której wysokość jest różna dla różnych kategorii jednostek uczestnictwa) jest uwzględniona w wycenie jednostki. Dlatego właśnie, jeśli chcecie zobaczyć wyniki swojego funduszu ważny jest wybór kategorii jednostki, którą nabyliście. W ramach jednego funduszu, jego wyniki mogą się różnić dla różnych kategorii jednostek – wyjaśnia Przemysław Rodek.

Przeczytacie także: Udział akcji w portfelu a horyzont inwestycyjny 

Ważne jest również to, że kategorie jednostek różnią się między sobą również dostępnością. Kiedy sam inwestowałem, w ramach bezpośredniej inwestycji w fundusz NN TFI miałem do wyboru tylko kategorię jednostki A – oznaczoną "zbywane bez ograniczeń". Natomiast w przypadku produktów emerytalnych, czyli IKE i IKZE możecie nabyć wyłącznie jednostki oznaczone symbolem K "zbywane w ramach IKE i IKZE". – Warto tutaj zaznaczyć, że wartość opłaty za zarządzanie dla funduszy w ramach kategorii K jest niższa od tej dostępnej w ramach kategorii A. Właśnie dlatego, że opłata za zarządzanie dla kategorii K jest niższa, wyniki funduszy dostępnych w ramach tej kategorii są wyższe od wyników funduszy dostępnych w ramach kategorii A. Pozostałe kategorie jednostek dostępne są m.in. u naszych dystrybutorów lub w ramach pozostałych produktów emerytalnych (PPE, PPI) – dodaje Przemysław Rodek.

Na koniec podzielę się z Wami wynikami, jakie udało mi się osiągnąć w ramach mojej inwestycji. Choć ostatnio pisałem o sporych wzrostach wartości zakupionych przeze mnie funduszy, dziś zerkając poprzez aplikację mobilną NN TFI na konto zauważyłem stratę  - 7,50 złotych. Co ciekawe, to wcale nie Fundusz NN Akcji radzi sobie tak słabo, ale dwa fundusze o średnim ryzyku. Liczę jednak, że w ciągu następnych tygodni stan mojego portfela się poprawi.

Zostaw komentarz

Zapisz się do newslettera

Nie możecie się dostać na konto? Karta nie działa? Awaria w banku? Chcecie się podzielić informacją, która może być ciekawa dla innych? Napiszcie do nas.